Lịch thi đấu Australia Queensland Premier League 2 vòng 7 mùa giải 2024

LỊCH THI ĐẤU Australia Queensland Premier League 2 mùa giải 2024 - vòng 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 • 20/04 13:00
  Magic United TFA
  Taringa Rovers
  -
  Vòng 7
 • 20/04 15:00
  Souths United
  North Star
  -
  Vòng 7
 • 20/04 15:00
  Maroochydore Swans FC
  Bayside United FC
  -
  Vòng 7
 • 20/04 16:30
  Holland Park Hawks FC
  Samford Ranges
  -
  Vòng 7
 • 21/04 13:30
  Ipswich knights SC
  Pine Hills
  -
  Vòng 7
 • 27/04 14:00
  Taringa Rovers
  Holland Park Hawks FC
  -
  Vòng 8
 • 27/04 14:00
  Samford Ranges
  Souths United
  -
  Vòng 8
 • 27/04 14:00
  Grange Thistle SC
  Maroochydore Swans FC
  -
  Vòng 8
 • 27/04 14:00
  North Star
  Ipswich knights SC
  -
  Vòng 8
 • 27/04 14:00
  North Lakes United
  Magic United TFA
  -
  Vòng 8
 • 27/04 14:00
  Pine Hills
  Bayside United FC
  -
  Vòng 8
 • 11/05 14:00
  Holland Park Hawks FC
  North Lakes United
  -
  Vòng 9
 • 11/05 14:00
  Ipswich knights SC
  Samford Ranges
  -
  Vòng 9
 • 11/05 14:00
  Bayside United FC
  North Star
  -
  Vòng 9
 • 11/05 14:00
  Maroochydore Swans FC
  Pine Hills
  -
  Vòng 9
 • 11/05 14:00
  Magic United TFA
  Grange Thistle SC
  -
  Vòng 9
 • 11/05 14:00
  Souths United
  Taringa Rovers
  -
  Vòng 9
 • 17/05 14:00
  Magic United TFA
  Maroochydore Swans FC
  -
  Vòng 10
 • 17/05 14:00
  North Lakes United
  Souths United
  -
  Vòng 10
 • 17/05 14:00
  Grange Thistle SC
  Holland Park Hawks FC
  -
  Vòng 10
 • 17/05 14:00
  North Star
  Pine Hills
  -
  Vòng 10
 • 17/05 14:00
  Samford Ranges
  Bayside United FC
  -
  Vòng 10
 • 17/05 14:00
  Taringa Rovers
  Ipswich knights SC
  -
  Vòng 10
 • 24/05 14:00
  Bayside United FC
  Taringa Rovers
  -
  Vòng 11
 • 24/05 14:00
  Holland Park Hawks FC
  Magic United TFA
  -
  Vòng 11
 • 24/05 14:00
  Pine Hills
  Samford Ranges
  -
  Vòng 11
 • 24/05 14:00
  Maroochydore Swans FC
  North Star
  -
  Vòng 11
 • 24/05 14:00
  Souths United
  Grange Thistle SC
  -
  Vòng 11
 • 24/05 14:00
  Ipswich knights SC
  North Lakes United
  -
  Vòng 11
 • 01/06 14:00
  Maroochydore Swans FC
  Holland Park Hawks FC
  -
  Vòng 12
 • 01/06 14:00
  North Star
  Samford Ranges
  -
  Vòng 12
 • 01/06 14:00
  Ipswich knights SC
  Grange Thistle SC
  -
  Vòng 12
 • 01/06 14:00
  Pine Hills
  Taringa Rovers
  -
  Vòng 12
 • 01/06 14:00
  Bayside United FC
  North Lakes United
  -
  Vòng 12
 • 01/06 14:00
  Souths United
  Magic United TFA
  -
  Vòng 12
 • 07/06 14:00
  Holland Park Hawks FC
  Souths United
  -
  Vòng 13
 • 07/06 14:00
  North Lakes United
  Pine Hills
  -
  Vòng 13
 • 07/06 14:00
  Magic United TFA
  Ipswich knights SC
  -
  Vòng 13
 • 07/06 14:00
  Samford Ranges
  Maroochydore Swans FC
  -
  Vòng 13
 • 07/06 14:00
  Grange Thistle SC
  Bayside United FC
  -
  Vòng 13
 • 07/06 14:00
  Taringa Rovers
  North Star
  -
  Vòng 13
 • 14/06 14:00
  Bayside United FC
  Magic United TFA
  -
  Vòng 14
 • 14/06 14:00
  Samford Ranges
  Taringa Rovers
  -
  Vòng 14
 • 14/06 14:00
  Souths United
  Maroochydore Swans FC
  -
  Vòng 14
 • 14/06 14:00
  Ipswich knights SC
  Holland Park Hawks FC
  -
  Vòng 14
 • 14/06 14:00
  Pine Hills
  Grange Thistle SC
  -
  Vòng 14
 • 14/06 14:00
  North Star
  North Lakes United
  -
  Vòng 14
 • 21/06 14:00
  Grange Thistle SC
  North Star
  -
  Vòng 15
 • 21/06 14:00
  Holland Park Hawks FC
  Bayside United FC
  -
  Vòng 15
 • 21/06 14:00
  Taringa Rovers
  Maroochydore Swans FC
  -
  Vòng 15
 • 21/06 14:00
  Magic United TFA
  Pine Hills
  -
  Vòng 15
 • 21/06 14:00
  Souths United
  Ipswich knights SC
  -
  Vòng 15
 • 21/06 14:00
  North Lakes United
  Samford Ranges
  -
  Vòng 15
 • 05/07 14:00
  Grange Thistle SC
  Samford Ranges
  -
  Vòng 16
 • 05/07 14:00
  Taringa Rovers
  North Lakes United
  -
  Vòng 16
 • 05/07 14:00
  North Star
  Magic United TFA
  -
  Vòng 16
 • 05/07 14:00
  Bayside United FC
  Souths United
  -
  Vòng 16
 • 05/07 14:00
  Pine Hills
  Holland Park Hawks FC
  -
  Vòng 16
 • 05/07 14:00
  Ipswich knights SC
  Maroochydore Swans FC
  -
  Vòng 16
 • 12/07 14:00
  Magic United TFA
  Samford Ranges
  -
  Vòng 17
 • 12/07 14:00
  Holland Park Hawks FC
  North Star
  -
  Vòng 17
 • 12/07 14:00
  Grange Thistle SC
  Taringa Rovers
  -
  Vòng 17
 • 12/07 14:00
  Maroochydore Swans FC
  North Lakes United
  -
  Vòng 17
 • 12/07 14:00
  Souths United
  Pine Hills
  -
  Vòng 17
 • 12/07 14:00
  Ipswich knights SC
  Bayside United FC
  -
  Vòng 17
 • 20/07 14:00
  North Star
  Souths United
  -
  Vòng 18
 • 20/07 14:00
  North Lakes United
  Grange Thistle SC
  -
  Vòng 18
 • 20/07 14:00
  Samford Ranges
  Holland Park Hawks FC
  -
  Vòng 18
 • 20/07 14:00
  Bayside United FC
  Maroochydore Swans FC
  -
  Vòng 18
 • 20/07 14:00
  Taringa Rovers
  Magic United TFA
  -
  Vòng 18
 • 20/07 14:00
  Pine Hills
  Ipswich knights SC
  -
  Vòng 18
 • 03/08 14:00
  Holland Park Hawks FC
  Taringa Rovers
  -
  Vòng 19
 • 03/08 14:00
  Magic United TFA
  North Lakes United
  -
  Vòng 19
 • 03/08 14:00
  Ipswich knights SC
  North Star
  -
  Vòng 19
 • 03/08 14:00
  Souths United
  Samford Ranges
  -
  Vòng 19
 • 03/08 14:00
  Bayside United FC
  Pine Hills
  -
  Vòng 19
 • 03/08 14:00
  Maroochydore Swans FC
  Grange Thistle SC
  -
  Vòng 19
 • 10/08 14:00
  Grange Thistle SC
  Magic United TFA
  -
  Vòng 20
 • 10/08 14:00
  Taringa Rovers
  Souths United
  -
  Vòng 20
 • 10/08 14:00
  North Star
  Bayside United FC
  -
  Vòng 20
 • 10/08 14:00
  Pine Hills
  Maroochydore Swans FC
  -
  Vòng 20
 • 10/08 14:00
  Samford Ranges
  Ipswich knights SC
  -
  Vòng 20
 • 10/08 14:00
  North Lakes United
  Holland Park Hawks FC
  -
  Vòng 20
 • 18/08 14:00
  Pine Hills
  North Star
  -
  Vòng 21
 • 18/08 14:00
  Souths United
  North Lakes United
  -
  Vòng 21
 • 18/08 14:00
  Bayside United FC
  Samford Ranges
  -
  Vòng 21
 • 18/08 14:00
  Holland Park Hawks FC
  Grange Thistle SC
  -
  Vòng 21
 • 18/08 14:00
  Ipswich knights SC
  Taringa Rovers
  -
  Vòng 21
 • 18/08 14:00
  Maroochydore Swans FC
  Magic United TFA
  -
  Vòng 21
 • 24/08 14:00
  Magic United TFA
  Holland Park Hawks FC
  -
  Vòng 22
 • 24/08 14:00
  Samford Ranges
  Pine Hills
  -
  Vòng 22
 • 24/08 14:00
  North Star
  Maroochydore Swans FC
  -
  Vòng 22
 • 24/08 14:00
  Grange Thistle SC
  Souths United
  -
  Vòng 22
 • 24/08 14:00
  North Lakes United
  Ipswich knights SC
  -
  Vòng 22
 • 24/08 14:00
  Taringa Rovers
  Bayside United FC
  -
  Vòng 22
Tên giải đấu Australia Queensland Premier League 2
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia Queensland Premier League 2
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 7
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
Cập nhật: