Lịch thi đấu Hạng nhất khu vực Victorian vòng 4 mùa giải 2024

LỊCH THI ĐẤU Hạng nhất khu vực Victorian mùa giải 2024 - vòng 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 • 04/03 16:30
  Kingston City
  Werribee City
  -
  Vòng 4
 • 04/03 16:30
  Melbourne Victory FC (Youth)
  Eastern Lions SC
  -
  Vòng 4
 • 08/03 16:15
  Caroline Springs George Cross
  FC Bulleen Lions
  -
  Vòng 5
 • 08/03 16:15
  Melbourne Victory FC (Youth)
  North Geelong Warriors
  -
  Vòng 5
 • 08/03 16:15
  Preston Lions
  Kingston City
  -
  Vòng 5
 • 08/03 16:15
  Melbourne Heart (Youth)
  Langwarrin
  -
  Vòng 5
 • 08/03 16:15
  Western United FC NPL
  Eastern Lions SC
  -
  Vòng 5
 • 08/03 16:15
  Bentleigh greens
  Northcote City
  -
  Vòng 5
 • 08/03 16:15
  Brunswick City
  Werribee City
  -
  Vòng 5
 • 15/03 16:15
  Werribee City
  Langwarrin
  -
  Vòng 6
 • 15/03 16:15
  Melbourne Heart (Youth)
  FC Bulleen Lions
  -
  Vòng 6
 • 15/03 16:15
  Brunswick City
  Kingston City
  -
  Vòng 6
 • 15/03 16:15
  Eastern Lions SC
  Northcote City
  -
  Vòng 6
 • 15/03 16:15
  Bentleigh greens
  Preston Lions
  -
  Vòng 6
 • 15/03 16:15
  Caroline Springs George Cross
  Melbourne Victory FC (Youth)
  -
  Vòng 6
 • 15/03 16:15
  North Geelong Warriors
  Western United FC NPL
  -
  Vòng 6
 • 22/03 16:15
  FC Bulleen Lions
  Werribee City
  -
  Vòng 7
 • 22/03 16:15
  Preston Lions
  Eastern Lions SC
  -
  Vòng 7
 • 22/03 16:15
  North Geelong Warriors
  Northcote City
  -
  Vòng 7
 • 22/03 16:15
  Western United FC NPL
  Caroline Springs George Cross
  -
  Vòng 7
 • 22/03 16:15
  Bentleigh greens
  Kingston City
  -
  Vòng 7
 • 22/03 16:15
  Brunswick City
  Langwarrin
  -
  Vòng 7
 • 22/03 16:15
  Melbourne Victory FC (Youth)
  Melbourne Heart (Youth)
  -
  Vòng 7
 • 05/04 16:15
  Northcote City
  Caroline Springs George Cross
  -
  Vòng 8
 • 05/04 16:15
  North Geelong Warriors
  Preston Lions
  -
  Vòng 8
 • 05/04 16:15
  Melbourne Heart (Youth)
  Western United FC NPL
  -
  Vòng 8
 • 05/04 16:15
  Werribee City
  Melbourne Victory FC (Youth)
  -
  Vòng 8
 • 05/04 16:15
  Brunswick City
  FC Bulleen Lions
  -
  Vòng 8
 • 05/04 16:15
  Eastern Lions SC
  Bentleigh greens
  -
  Vòng 8
 • 05/04 16:15
  Kingston City
  Langwarrin
  -
  Vòng 8
 • 12/04 16:15
  Northcote City
  Melbourne Heart (Youth)
  -
  Vòng 9
 • 12/04 16:15
  Eastern Lions SC
  Kingston City
  -
  Vòng 9
 • 12/04 16:15
  Melbourne Victory FC (Youth)
  Brunswick City
  -
  Vòng 9
 • 12/04 16:15
  FC Bulleen Lions
  Langwarrin
  -
  Vòng 9
 • 12/04 16:15
  Bentleigh greens
  North Geelong Warriors
  -
  Vòng 9
 • 12/04 16:15
  Western United FC NPL
  Werribee City
  -
  Vòng 9
 • 12/04 16:15
  Preston Lions
  Caroline Springs George Cross
  -
  Vòng 9
 • 19/04 16:15
  Caroline Springs George Cross
  Bentleigh greens
  -
  Vòng 10
 • 19/04 16:15
  FC Bulleen Lions
  Kingston City
  -
  Vòng 10
 • 19/04 16:15
  Brunswick City
  Western United FC NPL
  -
  Vòng 10
 • 19/04 16:15
  Langwarrin
  Melbourne Victory FC (Youth)
  -
  Vòng 10
 • 19/04 16:15
  Melbourne Heart (Youth)
  Preston Lions
  -
  Vòng 10
 • 19/04 16:15
  Werribee City
  Northcote City
  -
  Vòng 10
 • 19/04 16:15
  North Geelong Warriors
  Eastern Lions SC
  -
  Vòng 10
 • 26/04 16:15
  Bentleigh greens
  Melbourne Heart (Youth)
  -
  Vòng 11
 • 26/04 16:15
  North Geelong Warriors
  Kingston City
  -
  Vòng 11
 • 26/04 16:15
  Melbourne Victory FC (Youth)
  FC Bulleen Lions
  -
  Vòng 11
 • 26/04 16:15
  Western United FC NPL
  Langwarrin
  -
  Vòng 11
 • 26/04 16:15
  Northcote City
  Brunswick City
  -
  Vòng 11
 • 26/04 16:15
  Preston Lions
  Werribee City
  -
  Vòng 11
 • 26/04 16:15
  Eastern Lions SC
  Caroline Springs George Cross
  -
  Vòng 11
 • 03/05 16:15
  Langwarrin
  Northcote City
  -
  Vòng 12
 • 03/05 16:15
  Melbourne Heart (Youth)
  Eastern Lions SC
  -
  Vòng 12
 • 03/05 16:15
  FC Bulleen Lions
  Western United FC NPL
  -
  Vòng 12
 • 03/05 16:15
  Werribee City
  Bentleigh greens
  -
  Vòng 12
 • 03/05 16:15
  Caroline Springs George Cross
  North Geelong Warriors
  -
  Vòng 12
 • 03/05 16:15
  Melbourne Victory FC (Youth)
  Kingston City
  -
  Vòng 12
 • 03/05 16:15
  Brunswick City
  Preston Lions
  -
  Vòng 12
 • 10/05 16:15
  North Geelong Warriors
  Melbourne Heart (Youth)
  -
  Vòng 13
 • 10/05 16:15
  Bentleigh greens
  Brunswick City
  -
  Vòng 13
 • 10/05 16:15
  Western United FC NPL
  Melbourne Victory FC (Youth)
  -
  Vòng 13
 • 10/05 16:15
  FC Bulleen Lions
  Northcote City
  -
  Vòng 13
 • 10/05 16:15
  Preston Lions
  Langwarrin
  -
  Vòng 13
 • 10/05 16:15
  Eastern Lions SC
  Werribee City
  -
  Vòng 13
 • 10/05 16:15
  Kingston City
  Caroline Springs George Cross
  -
  Vòng 13
 • 17/05 16:15
  Kingston City
  Western United FC NPL
  -
  Vòng 14
 • 17/05 16:15
  North Geelong Warriors
  Werribee City
  -
  Vòng 14
 • 17/05 16:15
  Melbourne Victory FC (Youth)
  Northcote City
  -
  Vòng 14
 • 17/05 16:15
  Preston Lions
  FC Bulleen Lions
  -
  Vòng 14
 • 17/05 16:15
  Eastern Lions SC
  Brunswick City
  -
  Vòng 14
 • 17/05 16:15
  Bentleigh greens
  Langwarrin
  -
  Vòng 14
 • 17/05 16:15
  Melbourne Heart (Youth)
  Caroline Springs George Cross
  -
  Vòng 14
 • 24/05 16:15
  Western United FC NPL
  Northcote City
  -
  Vòng 15
 • 24/05 16:15
  Bentleigh greens
  FC Bulleen Lions
  -
  Vòng 15
 • 24/05 16:15
  Brunswick City
  North Geelong Warriors
  -
  Vòng 15
 • 24/05 16:15
  Melbourne Victory FC (Youth)
  Preston Lions
  -
  Vòng 15
 • 24/05 16:15
  Werribee City
  Caroline Springs George Cross
  -
  Vòng 15
 • 24/05 16:15
  Melbourne Heart (Youth)
  Kingston City
  -
  Vòng 15
 • 24/05 16:15
  Eastern Lions SC
  Langwarrin
  -
  Vòng 15
 • 31/05 16:15
  Bentleigh greens
  Melbourne Victory FC (Youth)
  -
  Vòng 16
 • 31/05 16:15
  Brunswick City
  Caroline Springs George Cross
  -
  Vòng 16
 • 31/05 16:15
  North Geelong Warriors
  Langwarrin
  -
  Vòng 16
 • 31/05 16:15
  Kingston City
  Northcote City
  -
  Vòng 16
 • 31/05 16:15
  Western United FC NPL
  Preston Lions
  -
  Vòng 3
 • 31/05 16:15
  Melbourne Heart (Youth)
  Werribee City
  -
  Vòng 16
 • 31/05 16:15
  Eastern Lions SC
  FC Bulleen Lions
  -
  Vòng 16
 • 07/06 16:15
  Western United FC NPL
  Bentleigh greens
  -
  Vòng 17
 • 07/06 16:15
  Northcote City
  Preston Lions
  -
  Vòng 17
 • 07/06 16:15
  Melbourne Heart (Youth)
  Brunswick City
  -
  Vòng 17
 • 07/06 16:15
  FC Bulleen Lions
  North Geelong Warriors
  -
  Vòng 17
 • 07/06 16:15
  Werribee City
  Kingston City
  -
  Vòng 17
 • 07/06 16:15
  Langwarrin
  Caroline Springs George Cross
  -
  Vòng 17
 • 07/06 16:15
  Eastern Lions SC
  Melbourne Victory FC (Youth)
  -
  Vòng 17
 • 14/06 16:15
  Eastern Lions SC
  Western United FC NPL
  -
  Vòng 18
 • 14/06 16:15
  Kingston City
  Preston Lions
  -
  Vòng 18
 • 14/06 16:15
  Northcote City
  Bentleigh greens
  -
  Vòng 18
 • 14/06 16:15
  North Geelong Warriors
  Melbourne Victory FC (Youth)
  -
  Vòng 18
 • 14/06 16:15
  Langwarrin
  Melbourne Heart (Youth)
  -
  Vòng 18
 • 14/06 16:15
  FC Bulleen Lions
  Caroline Springs George Cross
  -
  Vòng 18
 • 14/06 16:15
  Werribee City
  Brunswick City
  -
  Vòng 18
Tên giải đấu Hạng nhất khu vực Victorian
Tên khác
Tên Tiếng Anh Victorian State League Division 1
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 4
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
Cập nhật: