Lịch thi đấu Tây Úc vòng 7 mùa giải 2024

LỊCH THI ĐẤU Tây Úc mùa giải 2024 - vòng 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 • 04/05 14:00
  Western Knights
  Bayswater City
  -
  Vòng 7
 • 04/05 14:00
  Fremantle City
  Perth Glory (Youth)
  -
  Vòng 7
 • 04/05 14:00
  Olympic Kingsway SC
  Perth SC
  -
  Vòng 7
 • 04/05 14:00
  Floreat Athena
  Balcatta FC
  -
  Vòng 7
 • 04/05 14:00
  Inglewood United
  Armadale SC
  -
  Vòng 7
 • 04/05 14:00
  Stirling Macedonia
  Perth RedStar
  -
  Vòng 7
 • 17/05 18:00
  Perth SC
  Bayswater City
  -
  Vòng 8
 • 17/05 18:00
  Olympic Kingsway SC
  Inglewood United
  -
  Vòng 8
 • 17/05 22:59
  Perth Glory (Youth)
  Perth RedStar
  -
  Vòng 8
 • 18/05 14:00
  Armadale SC
  Floreat Athena
  -
  Vòng 8
 • 18/05 14:00
  Western Knights
  Fremantle City
  -
  Vòng 8
 • 18/05 14:00
  Balcatta FC
  Stirling Macedonia
  -
  Vòng 8
 • 25/05 14:00
  Perth Glory (Youth)
  Stirling Macedonia
  -
  Vòng 9
 • 25/05 14:00
  Inglewood United
  Bayswater City
  -
  Vòng 9
 • 25/05 14:00
  Floreat Athena
  Olympic Kingsway SC
  -
  Vòng 9
 • 25/05 14:00
  Perth RedStar
  Western Knights
  -
  Vòng 9
 • 25/05 14:00
  Fremantle City
  Perth SC
  -
  Vòng 9
 • 25/05 14:00
  Balcatta FC
  Armadale SC
  -
  Vòng 9
 • 31/05 18:00
  Perth SC
  Perth RedStar
  -
  Vòng 10
 • 01/06 14:00
  Bayswater City
  Floreat Athena
  -
  Vòng 10
 • 01/06 14:00
  Olympic Kingsway SC
  Balcatta FC
  -
  Vòng 10
 • 01/06 14:00
  Perth Glory (Youth)
  Western Knights
  -
  Vòng 10
 • 01/06 14:00
  Armadale SC
  Stirling Macedonia
  -
  Vòng 10
 • 01/06 14:00
  Inglewood United
  Fremantle City
  -
  Vòng 10
 • 08/06 14:00
  Armadale SC
  Olympic Kingsway SC
  -
  Vòng 11
 • 08/06 14:00
  Floreat Athena
  Fremantle City
  -
  Vòng 11
 • 08/06 14:00
  Perth RedStar
  Inglewood United
  -
  Vòng 11
 • 08/06 14:00
  Balcatta FC
  Bayswater City
  -
  Vòng 11
 • 08/06 14:00
  Perth Glory (Youth)
  Perth SC
  -
  Vòng 11
 • 08/06 16:00
  Stirling Macedonia
  Western Knights
  -
  Vòng 11
 • 15/06 14:00
  Fremantle City
  Balcatta FC
  -
  Vòng 12
 • 15/06 14:00
  Perth Glory (Youth)
  Inglewood United
  -
  Vòng 12
 • 15/06 14:00
  Bayswater City
  Armadale SC
  -
  Vòng 12
 • 15/06 14:00
  Olympic Kingsway SC
  Stirling Macedonia
  -
  Vòng 12
 • 15/06 14:00
  Perth SC
  Western Knights
  -
  Vòng 12
 • 15/06 14:00
  Floreat Athena
  Perth RedStar
  -
  Vòng 12
 • 22/06 14:00
  Balcatta FC
  Perth RedStar
  -
  Vòng 13
 • 22/06 14:00
  Olympic Kingsway SC
  Bayswater City
  -
  Vòng 13
 • 22/06 14:00
  Western Knights
  Inglewood United
  -
  Vòng 13
 • 22/06 14:00
  Armadale SC
  Fremantle City
  -
  Vòng 13
 • 22/06 14:00
  Floreat Athena
  Perth Glory (Youth)
  -
  Vòng 13
 • 22/06 16:00
  Stirling Macedonia
  Perth SC
  -
  Vòng 13
 • 29/06 14:00
  Floreat Athena
  Western Knights
  -
  Vòng 14
 • 29/06 14:00
  Inglewood United
  Perth SC
  -
  Vòng 14
 • 29/06 14:00
  Perth RedStar
  Armadale SC
  -
  Vòng 14
 • 29/06 14:00
  Bayswater City
  Stirling Macedonia
  -
  Vòng 14
 • 29/06 14:00
  Fremantle City
  Olympic Kingsway SC
  -
  Vòng 14
 • 29/06 14:00
  Perth Glory (Youth)
  Balcatta FC
  -
  Vòng 14
 • 05/07 18:00
  Perth SC
  Floreat Athena
  -
  Vòng 15
 • 06/07 14:00
  Armadale SC
  Perth Glory (Youth)
  -
  Vòng 15
 • 06/07 14:00
  Olympic Kingsway SC
  Perth RedStar
  -
  Vòng 15
 • 06/07 14:00
  Balcatta FC
  Western Knights
  -
  Vòng 15
 • 06/07 14:00
  Bayswater City
  Fremantle City
  -
  Vòng 15
 • 06/07 14:00
  Stirling Macedonia
  Inglewood United
  -
  Vòng 15
 • 13/07 14:00
  Perth Glory (Youth)
  Olympic Kingsway SC
  -
  Vòng 16
 • 13/07 14:00
  Floreat Athena
  Inglewood United
  -
  Vòng 16
 • 13/07 14:00
  Balcatta FC
  Perth SC
  -
  Vòng 16
 • 13/07 14:00
  Perth RedStar
  Bayswater City
  -
  Vòng 16
 • 13/07 14:00
  Fremantle City
  Stirling Macedonia
  -
  Vòng 16
 • 13/07 14:00
  Armadale SC
  Western Knights
  -
  Vòng 16
 • 20/07 14:00
  Fremantle City
  Perth RedStar
  -
  Vòng 17
 • 20/07 14:00
  Olympic Kingsway SC
  Western Knights
  -
  Vòng 17
 • 20/07 14:00
  Perth SC
  Armadale SC
  -
  Vòng 17
 • 20/07 14:00
  Inglewood United
  Balcatta FC
  -
  Vòng 17
 • 20/07 14:00
  Perth Glory (Youth)
  Bayswater City
  -
  Vòng 17
 • 20/07 16:00
  Stirling Macedonia
  Floreat Athena
  -
  Vòng 17
 • 26/07 18:00
  Perth SC
  Olympic Kingsway SC
  -
  Vòng 18
 • 27/07 14:00
  Balcatta FC
  Floreat Athena
  -
  Vòng 18
 • 27/07 14:00
  Perth Glory (Youth)
  Fremantle City
  -
  Vòng 18
 • 27/07 14:00
  Armadale SC
  Inglewood United
  -
  Vòng 18
 • 27/07 14:00
  Bayswater City
  Western Knights
  -
  Vòng 18
 • 27/07 14:00
  Perth RedStar
  Stirling Macedonia
  -
  Vòng 18
 • 10/08 14:00
  Stirling Macedonia
  Balcatta FC
  -
  Vòng 19
 • 10/08 14:00
  Bayswater City
  Perth SC
  -
  Vòng 19
 • 10/08 14:00
  Fremantle City
  Western Knights
  -
  Vòng 19
 • 10/08 14:00
  Perth RedStar
  Perth Glory (Youth)
  -
  Vòng 19
 • 10/08 14:00
  Floreat Athena
  Armadale SC
  -
  Vòng 19
 • 10/08 14:00
  Inglewood United
  Olympic Kingsway SC
  -
  Vòng 19
 • 16/08 18:00
  Perth SC
  Fremantle City
  -
  Vòng 20
 • 17/08 14:00
  Armadale SC
  Balcatta FC
  -
  Vòng 20
 • 17/08 14:00
  Olympic Kingsway SC
  Floreat Athena
  -
  Vòng 20
 • 17/08 14:00
  Western Knights
  Perth RedStar
  -
  Vòng 20
 • 17/08 14:00
  Bayswater City
  Inglewood United
  -
  Vòng 20
 • 17/08 14:00
  Stirling Macedonia
  Perth Glory (Youth)
  -
  Vòng 20
 • 24/08 14:00
  Floreat Athena
  Bayswater City
  -
  Vòng 21
 • 24/08 14:00
  Perth RedStar
  Perth SC
  -
  Vòng 21
 • 24/08 14:00
  Western Knights
  Perth Glory (Youth)
  -
  Vòng 21
 • 24/08 14:00
  Balcatta FC
  Olympic Kingsway SC
  -
  Vòng 21
 • 24/08 14:00
  Fremantle City
  Inglewood United
  -
  Vòng 21
 • 24/08 14:00
  Stirling Macedonia
  Armadale SC
  -
  Vòng 21
 • 31/08 14:00
  Western Knights
  Stirling Macedonia
  -
  Vòng 22
 • 31/08 14:00
  Fremantle City
  Floreat Athena
  -
  Vòng 22
 • 31/08 14:00
  Olympic Kingsway SC
  Armadale SC
  -
  Vòng 22
 • 31/08 14:00
  Bayswater City
  Balcatta FC
  -
  Vòng 22
 • 31/08 14:00
  Inglewood United
  Perth RedStar
  -
  Vòng 22
 • 31/08 14:00
  Perth SC
  Perth Glory (Youth)
  -
  Vòng 22
Tên giải đấu Tây Úc
Tên khác
Tên Tiếng Anh National Premier Leagues Western Australia
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 7
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
Cập nhật: