Lịch thi đấu Australia NPL Victoria U23 vòng 10 mùa giải 2024

LỊCH THI ĐẤU Australia NPL Victoria U23 mùa giải 2024 - vòng 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 • 22/04 16:00
  Heidelberg United U23
  Moreland City U23
  -
  Vòng 10
 • 27/04 09:00
  Port Melbourne U23
  South Melbourne U23
  -
  Vòng 11
 • 27/04 09:00
  Avondale U23
  Green Gully U23
  -
  Vòng 11
 • 27/04 09:00
  Manningham United Blues U23
  Dandenong City U23
  -
  Vòng 11
 • 27/04 09:00
  Dandenong Thunder U23
  St Albans Saints U23
  -
  Vòng 11
 • 27/04 09:00
  Melbourne Knights U23
  Oakleigh Cannons U23
  -
  Vòng 11
 • 27/04 09:00
  Moreland City U23
  Altona Magic U23
  -
  Vòng 11
 • 27/04 09:00
  Hume City U23
  Heidelberg United U23
  -
  Vòng 11
 • 03/05 09:00
  Oakleigh Cannons U23
  Moreland City U23
  -
  Vòng 12
 • 03/05 09:00
  Dandenong Thunder U23
  Melbourne Knights U23
  -
  Vòng 12
 • 03/05 09:00
  Green Gully U23
  St Albans Saints U23
  -
  Vòng 12
 • 03/05 09:00
  South Melbourne U23
  Avondale U23
  -
  Vòng 12
 • 03/05 09:00
  Altona Magic U23
  Hume City U23
  -
  Vòng 12
 • 03/05 09:00
  Heidelberg United U23
  Manningham United Blues U23
  -
  Vòng 12
 • 03/05 09:00
  Port Melbourne U23
  Dandenong City U23
  -
  Vòng 12
 • 12/05 09:00
  Moreland City U23
  Dandenong Thunder U23
  -
  Vòng 13
 • 12/05 09:00
  Hume City U23
  Oakleigh Cannons U23
  -
  Vòng 13
 • 12/05 09:00
  Dandenong City U23
  Heidelberg United U23
  -
  Vòng 13
 • 12/05 09:00
  Avondale U23
  Port Melbourne U23
  -
  Vòng 13
 • 12/05 09:00
  Manningham United Blues U23
  Altona Magic U23
  -
  Vòng 13
 • 12/05 09:00
  St Albans Saints U23
  South Melbourne U23
  -
  Vòng 13
 • 12/05 09:00
  Melbourne Knights U23
  Green Gully U23
  -
  Vòng 13
 • 19/05 09:00
  Heidelberg United U23
  Altona Magic U23
  -
  Vòng 14
 • 19/05 09:00
  Moreland City U23
  Green Gully U23
  -
  Vòng 14
 • 19/05 09:00
  Hume City U23
  Dandenong Thunder U23
  -
  Vòng 14
 • 19/05 09:00
  Dandenong City U23
  Avondale U23
  -
  Vòng 14
 • 19/05 09:00
  Melbourne Knights U23
  South Melbourne U23
  -
  Vòng 14
 • 19/05 09:00
  St Albans Saints U23
  Port Melbourne U23
  -
  Vòng 14
 • 19/05 09:00
  Manningham United Blues U23
  Oakleigh Cannons U23
  -
  Vòng 14
 • 26/05 09:00
  Oakleigh Cannons U23
  Heidelberg United U23
  -
  Vòng 15
 • 26/05 09:00
  Avondale U23
  St Albans Saints U23
  -
  Vòng 15
 • 26/05 09:00
  Altona Magic U23
  Dandenong City U23
  -
  Vòng 15
 • 26/05 09:00
  Port Melbourne U23
  Melbourne Knights U23
  -
  Vòng 15
 • 26/05 09:00
  South Melbourne U23
  Moreland City U23
  -
  Vòng 15
 • 26/05 09:00
  Green Gully U23
  Hume City U23
  -
  Vòng 15
 • 26/05 09:00
  Dandenong Thunder U23
  Manningham United Blues U23
  -
  Vòng 15
 • 02/06 09:00
  Manningham United Blues U23
  Green Gully U23
  -
  Vòng 16
 • 02/06 09:00
  Altona Magic U23
  Oakleigh Cannons U23
  -
  Vòng 16
 • 02/06 09:00
  Heidelberg United U23
  Dandenong Thunder U23
  -
  Vòng 16
 • 02/06 09:00
  Moreland City U23
  Port Melbourne U23
  -
  Vòng 16
 • 02/06 09:00
  Hume City U23
  South Melbourne U23
  -
  Vòng 16
 • 02/06 09:00
  Dandenong City U23
  St Albans Saints U23
  -
  Vòng 16
 • 09/06 09:00
  Port Melbourne U23
  Hume City U23
  -
  Vòng 17
 • 09/06 09:00
  St Albans Saints U23
  Melbourne Knights U23
  -
  Vòng 17
 • 09/06 09:00
  Avondale U23
  Moreland City U23
  -
  Vòng 17
 • 09/06 09:00
  Dandenong Thunder U23
  Altona Magic U23
  -
  Vòng 17
 • 09/06 09:00
  South Melbourne U23
  Manningham United Blues U23
  -
  Vòng 17
 • 09/06 09:00
  Oakleigh Cannons U23
  Dandenong City U23
  -
  Vòng 17
 • 09/06 09:00
  Green Gully U23
  Heidelberg United U23
  -
  Vòng 17
 • 16/06 09:00
  Manningham United Blues U23
  Port Melbourne U23
  -
  Vòng 18
 • 16/06 09:00
  Dandenong Thunder U23
  Oakleigh Cannons U23
  -
  Vòng 18
 • 16/06 09:00
  Avondale U23
  Hume City U23
  -
  Vòng 18
 • 16/06 09:00
  Heidelberg United U23
  South Melbourne U23
  -
  Vòng 18
 • 16/06 09:00
  Altona Magic U23
  Green Gully U23
  -
  Vòng 18
 • 16/06 09:00
  Dandenong City U23
  Melbourne Knights U23
  -
  Vòng 18
 • 16/06 09:00
  Moreland City U23
  St Albans Saints U23
  -
  Vòng 18
 • 23/06 09:00
  Heidelberg United U23
  Port Melbourne U23
  -
  Vòng 19
 • 23/06 09:00
  Green Gully U23
  Oakleigh Cannons U23
  -
  Vòng 19
 • 23/06 09:00
  South Melbourne U23
  Altona Magic U23
  -
  Vòng 19
 • 23/06 09:00
  St Albans Saints U23
  Hume City U23
  -
  Vòng 19
 • 23/06 09:00
  Melbourne Knights U23
  Moreland City U23
  -
  Vòng 19
 • 23/06 09:00
  Avondale U23
  Manningham United Blues U23
  -
  Vòng 19
 • 23/06 09:00
  Dandenong Thunder U23
  Dandenong City U23
  -
  Vòng 19
 • 30/06 09:00
  Dandenong Thunder U23
  Green Gully U23
  -
  Vòng 20
 • 30/06 09:00
  Dandenong City U23
  Moreland City U23
  -
  Vòng 20
 • 30/06 09:00
  Manningham United Blues U23
  St Albans Saints U23
  -
  Vòng 20
 • 30/06 09:00
  Heidelberg United U23
  Avondale U23
  -
  Vòng 20
 • 30/06 09:00
  Altona Magic U23
  Port Melbourne U23
  -
  Vòng 20
 • 30/06 09:00
  South Melbourne U23
  Oakleigh Cannons U23
  -
  Vòng 20
 • 30/06 09:00
  Hume City U23
  Melbourne Knights U23
  -
  Vòng 20
 • 06/07 09:00
  Port Melbourne U23
  Oakleigh Cannons U23
  -
  Vòng 21
 • 06/07 09:00
  Moreland City U23
  Hume City U23
  -
  Vòng 21
Tên giải đấu Australia NPL Victoria U23
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia NPL Victoria U23
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 10
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
Cập nhật: