Bóng đá Australia, hệ thống giải đấu bóng đá Úc

Hệ thống danh sách giải đấu bóng đá Australia

Nước Australia (Bóng đá Australia) có bao nhiêu giải đấu bóng đá?

Để trả lời câu hỏi trên, mời bạn đọc thông tin về Giới thiệu bóng đá Australia chi tiết ở bên dưới. Kqbd.MOBI tổng hợp giải đấu hiện có 40 giải đấu chính có trong cơ sở dữ liệu bóng đá số của chúng tôi, được sắp xếp như bên dưới.

Tên giải đấu Hạng Thể thức
VĐQG Australia 1 VĐQG
VĐQG Australia (Miền Nam) 3 VĐQG
VĐQG Australia (Bang Victoria) 5 VĐQG
VĐQG Australia (Bang Queensland) 5 VĐQG
VĐQG Australia (Bang Brisbane) 5 VĐQG
VĐQG Australia U20 (Bang Victoria) 5 VĐQG
VĐQG Australia (Bang New South Wales) 5 VĐQG
VĐQG Australia (Bang Tây Úc) 5 VĐQG
VĐQG Australia nữ 1 VĐQG
VĐQG Australia nữ (New South Wales) VĐQG
VĐQG Australia - Brisbane (Giải dự bị) VĐQG
VĐQG nữ Australia (Miền Tây) VĐQG
Australia - Bắc New South Wales VĐQG
VĐQG Australia - Miền Nam (Giải dự bị) VĐQG
VĐQG Australia U23 VĐQG
Australia - Bang Miền Tây VĐQG
Tây Australia - NPL Night Series VĐQG
Australia Victoria NPL 2 U21 VĐQG
Australia Queensland 2 VĐQG
VĐQG Australia - Queensland U23 1 VĐQG
VĐQG Australia - Bắc NSW NPL 2 VĐQG
VĐQG Australia nữ (Bang Victoria) 2 VĐQG
VĐQG Australia (Khu vực thủ đô) 3 VĐQG
VĐQG Australia (Tasmania) 3 VĐQG
VĐQG Australia U20 (Bang New South Wales) 5 VĐQG
VĐQG Australia nữ (Miền Nam) 5 VĐQG
VĐQG Australia (Bang Queensland) 5 VĐQG
VĐQG Australia nữ (Bang Queensland) 5 VĐQG
VĐQG Australia (Nam) 5 VĐQG
VĐQG Australia (Hạng 2 New South Wales) 5 VĐQG
VĐQG Australia U20 (Tây) 6 VĐQG
Australia: Hạng nhất Brisbane 6 VĐQG
Australia: Hạng nhất Victoria 6 VĐQG
Cúp Australia (Nam) Đấu Cúp
Australia New South Wales Cup Đấu Cúp
Australia McInerney Ford Night Series Division 1 Đấu Cúp
Australia: Cúp Brisbane Đấu Cúp
Cúp Australia (Victoria) Đấu Cúp
Cúp Quốc Gia Australia Đấu Cúp
Cúp Liên Đoàn Nam Australia Đấu Cúp
Cập nhật: