Bảng xếp hạng Nữ Italia hôm nay mùa giải 2023-2024

Nữ Italia

Tên giải đấu Nữ Italia
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italian Women Division 1
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 4
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)