Bảng xếp hạng Cúp nghiệp dư Ý hôm nay mùa giải 2018

Cúp nghiệp dư Ý

Tên giải đấu Cúp nghiệp dư Ý
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italy amateur cup
Mùa giải hiện tại 2018
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)