Bảng xếp hạng Hạng 3 Italia (Play-offs) hôm nay mùa giải 2019

Hạng 3 Italia (Play-offs)

Tên giải đấu Hạng 3 Italia (Play-offs)
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italy Serie C2
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2019
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)