Kết quả Kazakhstan Beach Soccer vs Hy Lạp Beach Soccer, 21h15 ngày 31/07

Châu Âu 2022 » vòng Division B 3rd place

 • Kazakhstan Beach Soccer vs Hy Lạp Beach Soccer: Diễn biến chính

 • 6'
   goal
  1-0
 • 10'
  1-1
  goal 
 • 13'
  1-2
  goal 
 • 53'
  1-3
  goal 
 • 56'
  1-4
  goal 
 • 58'
   goal
  2-4
 • 60'
   goal
  3-4
 • 62'
  3-5
  goal