Bảng xếp hạng Intertoto Cup hôm nay mùa giải 2008

Intertoto Cup

Tên giải đấu Intertoto Cup
Tên khác
Tên Tiếng Anh Intertoto Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2008
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)