Bảng xếp hạng Nữ Euro hôm nay mùa giải 2023-2024

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Lithuania (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Belarus (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Montenegro (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Andorra U17(W) 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Bulgaria (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Slovenia (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Azerbaijan (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Moldova (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng C

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Faroe Islands (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Latvia (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Romania (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Georgia (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng D

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Estonia (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Armenia (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bosnia (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kazakhstan (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng E

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Northern Ireland (W) U17 2 2 0 0 9 2 7 6
2 Luxembourg U17 (W) 1 0 0 1 1 4 -3 0
3 Malta U17(W) 1 0 0 1 1 5 -4 0

Bảng F

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Republic of Ireland (W) U17 2 2 0 0 10 1 9 6
2 Israel (W) U17 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Albania U17 (W) 2 0 0 2 2 10 -8 0

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Germany (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 France (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Slovakia (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Czech Republic (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Finland (W) U17 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Portugal (W) U17 2 2 0 0 2 0 2 6
3 Iceland (W) U17 2 0 0 2 1 3 -2 0
4 Kosovo U17(W) 2 0 0 2 0 6 -6 0

Bảng C

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Belgium (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croatia (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hungary (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Austria (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng D

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Norway (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sweden (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Switzerland (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wales (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng E

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Netherlands (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ukraine (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turkey (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Spain (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng F

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 England (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Italy (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Greece (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Serbia (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng G

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Denmark (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Poland (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 North Macedonia (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scotland (W) U17 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Kosovo U17(W) 3 2 1 0 4 1 3 7
2 North Macedonia (W) U17 3 2 0 1 10 2 8 6
3 Armenia (W) U17 3 0 2 1 2 6 -4 2
4 Georgia (W) U17 3 0 1 2 2 9 -7 1

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Serbia (W) U17 3 3 0 0 18 2 16 9
2 Israel (W) U17 3 2 0 1 11 5 6 6
3 Latvia (W) U17 3 1 0 2 5 5 0 3
4 Andorra U17(W) 3 0 0 3 0 22 -22 0

Bảng C

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Croatia (W) U17 3 3 0 0 19 0 19 9
2 Malta U17(W) 3 2 0 1 6 10 -4 6
3 Luxembourg U17 (W) 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Azerbaijan (W) U17 3 0 0 3 1 13 -12 0

Bảng D

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Wales (W) U17 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Faroe Islands (W) U17 3 2 0 1 5 7 -2 6
3 Albania U17 (W) 3 1 0 2 1 5 -4 3
4 Kazakhstan (W) U17 3 0 0 3 1 4 -3 0

Bảng E

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Slovakia (W) U17 2 2 0 0 7 0 7 6
2 Montenegro (W) U17 2 1 0 1 4 5 -1 3
3 Lithuania (W) U17 2 0 0 2 1 7 -6 0

Bảng F

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Turkey (W) U17 2 2 0 0 9 3 6 6
2 Estonia (W) U17 2 0 1 1 4 6 -2 1
3 Moldova (W) U17 2 0 1 1 5 9 -4 1

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Spain (W) U17 3 3 0 0 16 2 14 9
2 Portugal (W) U17 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Czech Republic (W) U17 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Bosnia (W) U17 3 0 0 3 1 12 -11 0

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Poland (W) U17 3 3 0 0 13 1 12 9
2 Norway (W) U17 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Iceland (W) U17 3 1 0 2 4 8 -4 3
4 Republic of Ireland (W) U17 3 0 0 3 2 10 -8 0

Bảng C

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 France (W) U17 3 3 0 0 15 3 12 9
2 Italy (W) U17 3 1 1 1 9 6 3 4
3 Scotland (W) U17 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Slovenia (W) U17 3 0 0 3 1 15 -14 0

Bảng D

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Austria (W) U17 3 3 0 0 13 1 12 9
2 Germany (W) U17 3 2 0 1 12 4 8 6
3 Ukraine (W) U17 3 0 1 2 1 7 -6 1
4 Romania (W) U17 3 0 1 2 1 15 -14 1

Bảng E

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Finland (W) U17 3 3 0 0 7 0 7 9
2 Netherlands (W) U17 3 2 0 1 9 3 6 6
3 Switzerland (W) U17 3 1 0 2 2 6 -4 3
4 Bulgaria (W) U17 3 0 0 3 2 11 -9 0

Bảng F

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 England (W) U17 3 3 0 0 20 0 20 9
2 Hungary (W) U17 3 2 0 1 3 8 -5 6
3 Belgium (W) U17 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 Northern Ireland (W) U17 3 0 0 3 0 12 -12 0

Bảng G

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Sweden (W) U17 3 3 0 0 8 2 6 9
2 Denmark (W) U17 3 2 0 1 11 4 7 6
3 Greece (W) U17 3 0 1 2 3 7 -4 1
4 Belarus (W) U17 3 0 1 2 2 11 -9 1

Nữ Euro

Tên giải đấu Nữ Euro
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA European Women
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)