Bảng xếp hạng Cúp Liên Đoàn Tây Ban Nha hôm nay mùa giải 2023-2024

Cúp Liên Đoàn Tây Ban Nha

Tên giải đấu Cúp Liên Đoàn Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spanish Federacion Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)