Bảng xếp hạng Cúp Hạng nhất Phần Lan hôm nay mùa giải 2024

Cúp Hạng nhất Phần Lan

Tên giải đấu Cúp Hạng nhất Phần Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Finland Ykkonen
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 1
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)