Kết quả BKMA 2 vs Urartu 2, 20h45 ngày 10/08

Armenia 2022-2023 » vòng 2

 • BKMA 2 vs Urartu 2: Diễn biến chính

 • 11'
   goal
  1-0
 • 28'
   goal
  2-0
 • 47'
   goal
  3-0
 • 65'
   goal
  4-0
 • 75'
   goal
  5-0
 • 78'
   goal
  6-0