Kết quả U20 Nam Mỹ 2024 hôm nay, Tỷ số Kqbd U20 Nam Mỹ

Kết quả U20 Nam Mỹ mùa giải 2023

 • 13/02 06:30
  U20 Brazil
  U20 Uruguay
  0 - 0
  Chung kết
 • 13/02 04:00
  U20 Venezuela
  U20 Colombia
  0 - 2
  Chung kết
 • 13/02 04:00
  U20 Ecuador
  U20 Paraguay 1
  1 - 0
  Chung kết
 • 10/02 08:00
  1 U20 Colombia
  U20 Brazil
  0 - 0
  Chung kết / Bảng A
 • 10/02 05:30
  U20 Uruguay
  U20 Paraguay
  0 - 0
  Chung kết / Bảng A
 • 10/02 03:00
  U20 Ecuador
  U20 Venezuela
  0 - 1
  Chung kết / Bảng A
 • 07/02 08:00
  U20 Colombia
  U20 Ecuador
  1 - 0
  Chung kết / Bảng A
 • 07/02 05:30
  U20 Paraguay
  U20 Brazil
  0 - 1
  Chung kết / Bảng A
 • 07/02 03:00
  U20 Venezuela
  U20 Uruguay
  1 - 3
  Chung kết / Bảng A
 • 04/02 08:00
  U20 Colombia
  U20 Paraguay
  2 - 0
  Chung kết / Bảng A
 • 04/02 05:30
  U20 Brazil
  U20 Venezuela
  0 - 0
  Chung kết / Bảng A
 • 04/02 03:00
  U20 Uruguay
  U20 Ecuador
  1 - 1
  Chung kết / Bảng A
 • 01/02 08:00
  U20 Uruguay
  U20 Colombia
  0 - 0
  Chung kết / Bảng A
 • 01/02 05:30
  U20 Brazil
  U20 Ecuador
  2 - 0
  Chung kết / Bảng A
 • 01/02 03:00
  U20 Paraguay
  U20 Venezuela
  0 - 0
  Chung kết / Bảng A
 • 29/01 06:30
  U20 Venezuela
  Chile U20
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 29/01 06:30
  1 U20 Ecuador
  U20 Uruguay
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 28/01 07:30
  U20 Colombia
  U20 Argentina
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 28/01 07:30
  U20 Brazil
  U20 Paraguay
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 27/01 07:30
  U20 Venezuela
  U20 Ecuador
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 27/01 05:00
  U20 Uruguay
  U20 bolivia
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 26/01 07:30
  U20 Brazil
  U20 Colombia
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 26/01 05:00
  U20 Argentina
  Peru U20
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 25/01 07:30
  1 Chile U20
  U20 bolivia
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 25/01 05:00
  U20 Uruguay
  U20 Venezuela 1
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 24/01 07:30
  U20 Argentina
  U20 Brazil
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 24/01 05:00
  U20 Paraguay
  Peru U20
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 23/01 06:30
  Chile U20
  U20 Uruguay
  0 - 3
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 23/01 04:00
  U20 bolivia
  U20 Ecuador
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 22/01 06:30
  U20 Colombia
  Peru U20
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 22/01 04:00
  U20 Paraguay
  U20 Argentina
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 21/01 07:30
  U20 Ecuador
  Chile U20
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 21/01 05:00
  U20 bolivia
  U20 Venezuela
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 20/01 07:30
  U20 Colombia
  U20 Paraguay
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 20/01 05:00
  Peru U20
  U20 Brazil
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
Tên giải đấu U20 Nam Mỹ
Tên khác Cúp U20 NM
Tên Tiếng Anh Conmebol - Sudamericano U20
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
Cập nhật: