Kết quả U19 nữ Châu Âu 2024 hôm nay, Tỷ số Kqbd U19 nữ Châu Âu

Kết quả U19 nữ Châu Âu mùa giải 2023-2024

 • 09/04 22:30
  Romania Nữ U19
  Hungary Nữ U19
  0 - 1
  Round 2 A / Bảng G
 • 09/04 22:30
  Sweden Nữ U19
  Germany Nữ U19
  0 - 3
  Round 2 A / Bảng G
 • 09/04 21:00
  Ukraine Nữ U19
  Norway Nữ U19
  0 - 2
  Round 2 A / Bảng D
 • 09/04 21:00
  Switzerland Nữ U19
  Portugal Nữ U19
  0 - 1
  Round 2 A / Bảng C
 • 09/04 21:00
  Italy Nữ U19
  England Nữ U19
  1 - 2
  Round 2 A / Bảng C
 • 09/04 21:00
  Czech Nữ U19
  France Nữ U19
  0 - 3
  Round 2 A / Bảng D
 • 09/04 20:30
  Albania U19Nữ
  Scotland Nữ U19
  0 - 0
  Round 2 B / Bảng B
 • 09/04 20:30
  Liechtenstein Nữ U19
  Cyprus Nữ U19
  0 - 3
  Round 2 B / Bảng B
 • 09/04 20:00
  Bosnia Nữ U19
  Poland Nữ U19
  0 - 3
  Round 2 A / Bảng F
 • 09/04 20:00
  Armenia Nữ U19
  Turkey Nữ U19
  0 - 4
  Round 2 B / Bảng F
 • 09/04 20:00
  Finland Nữ U19
  Netherlands Nữ U19
  0 - 1
  Round 2 A / Bảng F
 • 09/04 19:00
  Estonia Nữ U19
  Northern Ireland Nữ U19
  0 - 0
  Round 2 B / Bảng E
 • 09/04 19:00
  Georgia Nữ U19
  Kazakhstan Nữ U19
  1 - 1
  Round 2 B / Bảng E
 • 09/04 18:00
  Belgium Nữ U19
  Serbia Nữ U19
  0 - 1
  Round 2 A / Bảng E
 • 09/04 18:00
  Slovakia Nữ U19
  Belarus Nữ U19
  1 - 1
  Round 2 A / Bảng E
 • 09/04 17:30
  Iceland Nữ U19
  Austria Nữ U19
  2 - 2
  Round 2 A / Bảng B
 • 09/04 17:30
  Croatia Nữ U19
  Ireland Nữ U19
  0 - 2
  Round 2 A / Bảng B
 • 09/04 17:00
  North Macedonia Nữ U19
  Wales Nữ U19
  1 - 1
  Round 2 B / Bảng A
 • 09/04 17:00
  1 Denmark Nữ U19
  Spain Nữ U19
  0 - 2
  Round 2 A / Bảng A
 • 09/04 17:00
  Bulgaria Nữ U19
  Montenegro Nữ U19
  0 - 1
  Round 2 B / Bảng D
 • 09/04 17:00
  Lithuania Nữ U19
  Moldova Nữ U19
  1 - 0
  Round 2 B / Bảng A
 • 09/04 17:00
  Slovenia Nữ U19
  Greece Nữ U19
  0 - 1
  Round 2 A / Bảng A
 • 09/04 17:00
  Azerbaijan Nữ U19
  Latvia Nữ U19
  0 - 4
  Round 2 B / Bảng D
 • 08/04 19:00
  Luxembourg U19 (W)
  Gibraltar U19Nữ
  3 - 0
  Round 2 B / Bảng C
 • 08/04 15:30
  Kosovo U19Nữ
  Israel Nữ U19
  0 - 1
  Round 2 B / Bảng C
 • 07/04 00:00
  England Nữ U19
  Portugal Nữ U19
  1 - 0
  Round 2 A / Bảng C
 • 06/04 21:00
  Italy Nữ U19
  Switzerland Nữ U19
  0 - 0
  Round 2 A / Bảng C
 • 06/04 20:30
  Albania U19Nữ
  Liechtenstein Nữ U19
  1 - 0
  Round 2 B / Bảng B
 • 06/04 20:00
  Finland Nữ U19
  Bosnia Nữ U19
  0 - 0
  Round 2 A / Bảng F
 • 06/04 20:00
  France Nữ U19
  Norway Nữ U19
  1 - 0
  Round 2 A / Bảng D
 • 06/04 20:00
  Germany Nữ U19
  Hungary Nữ U19
  1 - 0
  Round 2 A / Bảng G
 • 06/04 20:00
  Netherlands Nữ U19
  Poland Nữ U19
  2 - 0
  Round 2 A / Bảng F
 • 06/04 20:00
  Serbia Nữ U19
  Belarus Nữ U19
  6 - 0
  Round 2 A / Bảng E
 • 06/04 20:00
  Faroe Islands Nữ U19
  Armenia Nữ U19
  0 - 1
  Round 2 B / Bảng F
 • 06/04 20:00
  Czech Nữ U19
  Ukraine Nữ U19
  0 - 0
  Round 2 A / Bảng D
 • 06/04 20:00
  Sweden Nữ U19
  Romania Nữ U19 1
  0 - 0
  Round 2 A / Bảng G
 • 06/04 19:00
  Estonia Nữ U19
  Georgia Nữ U19
  1 - 1
  Round 2 B / Bảng E
 • 06/04 17:30
  Iceland Nữ U19
  Croatia Nữ U19 2
  1 - 0
  Round 2 A / Bảng B
 • 06/04 17:30
  1 Austria Nữ U19
  Ireland Nữ U19 1
  0 - 0
  Round 2 A / Bảng B
 • 06/04 17:00
  1 Denmark Nữ U19
  Slovenia Nữ U19
  1 - 0
  Round 2 A / Bảng A
Tên giải đấu U19 nữ Châu Âu
Tên khác nữ U19 Châu Âu
Tên Tiếng Anh European Women
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
Cập nhật: