Kết quả Nữ Grand Bodo vs Nữ Amazon Grimstad, 20h00 ngày 28/08

Na Uy 2022 » vòng 18

  • Nữ Grand Bodo vs Nữ Amazon Grimstad: Diễn biến chính