Bảng xếp hạng Siêu cúp Na Uy hôm nay mùa giải 2018

Siêu cúp Na Uy

Tên giải đấu Siêu cúp Na Uy
Tên khác
Tên Tiếng Anh Norway Super Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2018
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)