Bảng xếp hạng Hạng 2 nữ Na Uy hôm nay mùa giải 2016

Hạng 2 nữ Na Uy

Tên giải đấu Hạng 2 nữ Na Uy
Tên khác
Tên Tiếng Anh Norway Division 2 Women
Mùa giải hiện tại 2016
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)