Bóng đá Nhật Bản, hệ thống giải đấu bóng đá Nhật Bản

Hệ thống danh sách giải đấu bóng đá Nhật Bản

Tên giải đấu Hạng Thể thức
VĐQG Nhật Bản VĐQG
Cúp Hoàng Đế Nhật Bản Đấu Cúp
Hạng 2 Nhật Bản VĐQG
Japan Youth Sahara Cup Đấu Cúp
Trẻ Hiroshima Đấu Cúp
Japan W.off VĐQG
Japan Cup Women Đấu Cúp
Japanese WE League VĐQG
Hạng 4 Nhật Bản VĐQG
Japan New Year Cup Đấu Cúp
VĐQG Nhật Bản nữ VĐQG
Nhật Bản WE League nữ VĐQG
Trẻ Nhật Bản Đấu Cúp
Cúp Nhật Bản Takamado U18 Đấu Cúp
Cúp Satellite Nhật Bản Đấu Cúp
U18 Nhật Bản VĐQG
Nhật Bản Football League VĐQG
Cúp 2 nữ Nhật Bản Đấu Cúp
Nữ Nhật Bản VĐQG
Sinh viên Nhật Bản nữ Đấu Cúp
Cúp Liên Đoàn Nhật Bản nữ Đấu Cúp
Siêu Cúp Nhật Bản Đấu Cúp
Nữ Nhật Bản (Đại học) Đấu Cúp
Cúp Quốc Gia Nhật Bản nữ Đấu Cúp
VĐQG Nhật Bản Futsal Đấu Cúp
Hạng 2 Nhật Bản nữ VĐQG
JapC Đấu Cúp
Nhật Bản VĐQG
Cúp bóng đá trẻ quốc tế Nhật Bản Đấu Cúp
Hạng 3 Nhật Bản VĐQG
Cúp Khu vực Nhật Bản Đấu Cúp
Sinh viên Nhật Bản Đấu Cúp
Cúp SBS Đấu Cúp
Japan Regional League VĐQG
Cúp Liên Đoàn Nhật Bản Đấu Cúp
Cập nhật: