Bảng xếp hạng Hạng 2 Thụy Điển hôm nay mùa giải 2024

Hạng 2 Thụy Điển

Tên giải đấu Hạng 2 Thụy Điển
Tên khác
Tên Tiếng Anh Sweden Division 1
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 1
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)