Bảng xếp hạng Hạng 2 Nga (Nhóm A) hôm nay mùa giải 2023-2024

Hạng 2 Nga (Nhóm A)

Tên giải đấu Hạng 2 Nga (Nhóm A)
Tên khác
Tên Tiếng Anh Russia Division 2
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 18
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)