Bảng xếp hạng Hạng 2 Ai Cập hôm nay mùa giải 2023-2024

Hạng 2 Ai Cập

Tên giải đấu Hạng 2 Ai Cập
Tên khác
Tên Tiếng Anh Egypt Division 2
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)