Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Úc Nữ hôm nay mùa giải 2011

Ngoại Hạng Úc Nữ

Tên giải đấu Ngoại Hạng Úc Nữ
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia Women's Premier League
Mùa giải hiện tại 2011
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)