Bảng xếp hạng Hạng nhất Bắc Australia hôm nay mùa giải 2023

Hạng nhất Bắc Australia

Tên giải đấu Hạng nhất Bắc Australia
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia Northern NSW League 1 Reserves
Mùa giải hiện tại 2023
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)