Kết quả BKMA 2 vs Lernayin Artsakh 2, 18h00 ngày 10/10

Armenia 2022-2023 » vòng 11

 • BKMA 2 vs Lernayin Artsakh 2: Diễn biến chính

 • 7'
   goal
  1-0
 • 7'
  1-1
  goal 
 • 17'
   goal
  2-1
 • 17'
  2-2
  goal 
 • 30'
   goal
  3-2
 • 62'
   goal
  4-2
 • 74'
  4-3
  goal