Lịch thi đấu Hạng nhất UAE vòng 23 mùa giải 2023/2024

LỊCH THI ĐẤU Hạng nhất UAE mùa giải 2023-2024 - vòng 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 • 04/03 20:25
  Al-Thaid
  Al Taawon
  -
  Vòng 23
 • 04/03 20:25
  Dubba Al-Husun
  Al-Hamriyah
  -
  Vòng 23
 • 04/03 20:30
  City Club
  Dubai United
  -
  Vòng 23
 • 08/03 20:30
  Al Oruba (UAE)
  Al-Thaid
  -
  Vòng 24
 • 08/03 20:30
  Gulf Heroes FC
  Al-Rams
  -
  Vòng 24
 • 08/03 20:35
  Gulf United FC
  Dibba Al-Fujairah
  -
  Vòng 24
 • 08/03 20:45
  Al Arabi(UAE)
  Dubba Al-Husun
  -
  Vòng 24
 • 09/03 20:30
  Al-Dhafra
  Ahli Al-Fujirah
  -
  Vòng 24
 • 09/03 20:30
  Al Taawon
  City Club
  -
  Vòng 24
 • 09/03 20:30
  Al-Jazira Al-Hamra
  Masfut
  -
  Vòng 24
 • 09/03 20:35
  Al-Hamriyah
  Masafi
  -
  Vòng 24
 • 17/03 01:00
  City Club
  Al Oruba (UAE)
  -
  Vòng 25
 • 17/03 01:00
  Al-Thaid
  Gulf United FC
  -
  Vòng 25
 • 17/03 01:00
  Al-Rams
  Al-Dhafra
  -
  Vòng 25
 • 17/03 01:00
  Dibba Al-Fujairah
  Gulf Heroes FC
  -
  Vòng 25
 • 18/03 01:00
  Masafi
  Al Arabi(UAE)
  -
  Vòng 25
 • 18/03 01:00
  Dubai United
  Al Taawon
  -
  Vòng 25
 • 18/03 01:00
  Ahli Al-Fujirah
  Al-Jazira Al-Hamra
  -
  Vòng 25
 • 18/03 01:00
  Masfut
  Al-Hamriyah
  -
  Vòng 25
 • 23/03 01:00
  Gulf United FC
  City Club
  -
  Vòng 26
 • 24/03 01:00
  Al-Dhafra
  Dibba Al-Fujairah
  -
  Vòng 26
 • 24/03 01:00
  Gulf Heroes FC
  Al-Thaid
  -
  Vòng 26
 • 24/03 01:00
  Dubba Al-Husun
  Masafi
  -
  Vòng 26
 • 25/03 01:00
  Al-Hamriyah
  Ahli Al-Fujirah
  -
  Vòng 26
 • 25/03 01:00
  Al Oruba (UAE)
  Dubai United
  -
  Vòng 26
 • 25/03 01:00
  Al Arabi(UAE)
  Masfut
  -
  Vòng 26
 • 25/03 01:00
  Al-Jazira Al-Hamra
  Al-Rams
  -
  Vòng 26
 • 30/03 01:00
  Al Arabi(UAE)
  Al-Jazira Al-Hamra
  -
  Vòng 21
 • 06/04 01:00
  City Club
  Gulf Heroes FC
  -
  Vòng 27
 • 06/04 01:00
  Al-Thaid
  Al-Dhafra
  -
  Vòng 27
 • 06/04 01:00
  Masfut
  Dubba Al-Husun
  -
  Vòng 27
 • 06/04 01:00
  Al Taawon
  Al Oruba (UAE)
  -
  Vòng 27
 • 07/04 01:00
  Dibba Al-Fujairah
  Al-Jazira Al-Hamra
  -
  Vòng 27
 • 07/04 01:00
  Ahli Al-Fujirah
  Al Arabi(UAE)
  -
  Vòng 27
 • 07/04 01:00
  Al-Rams
  Al-Hamriyah
  -
  Vòng 27
 • 07/04 01:00
  Dubai United
  Gulf United FC
  -
  Vòng 27
 • 14/04 20:50
  Masafi
  Masfut
  -
  Vòng 28
 • 14/04 20:55
  Gulf United FC
  Al Taawon
  -
  Vòng 28
 • 14/04 20:55
  Gulf Heroes FC
  Dubai United
  -
  Vòng 28
 • 14/04 21:00
  Al-Dhafra
  City Club
  -
  Vòng 28
 • 15/04 20:50
  Al-Jazira Al-Hamra
  Al-Thaid
  -
  Vòng 28
 • 15/04 20:50
  Dubba Al-Husun
  Ahli Al-Fujirah
  -
  Vòng 28
 • 15/04 20:55
  Al Arabi(UAE)
  Al-Rams
  -
  Vòng 28
 • 15/04 20:55
  Al-Hamriyah
  Dibba Al-Fujairah
  -
  Vòng 28
 • 20/04 20:55
  Ahli Al-Fujirah
  Masafi
  -
  Vòng 29
 • 20/04 20:55
  Al Oruba (UAE)
  Gulf United FC
  -
  Vòng 29
 • 20/04 20:55
  Al Taawon
  Gulf Heroes FC
  -
  Vòng 29
 • 20/04 21:00
  Dubai United
  Al-Dhafra
  -
  Vòng 29
 • 21/04 20:55
  City Club
  Al-Jazira Al-Hamra
  -
  Vòng 29
 • 21/04 20:55
  Al-Rams
  Dubba Al-Husun
  -
  Vòng 29
 • 21/04 20:55
  Dibba Al-Fujairah
  Al Arabi(UAE)
  -
  Vòng 29
 • 21/04 20:55
  Al-Thaid
  Al-Hamriyah
  -
  Vòng 29
 • 27/04 20:55
  Masafi
  Al-Rams
  -
  Vòng 30
 • 27/04 20:55
  Gulf Heroes FC
  Al Oruba (UAE)
  -
  Vòng 30
 • 27/04 20:55
  Masfut
  Ahli Al-Fujirah
  -
  Vòng 30
 • 27/04 21:05
  Al-Dhafra
  Al Taawon
  -
  Vòng 30
 • 28/04 20:55
  Dubba Al-Husun
  Dibba Al-Fujairah
  -
  Vòng 30
 • 28/04 20:55
  Al-Jazira Al-Hamra
  Dubai United
  -
  Vòng 30
 • 28/04 21:00
  Al-Hamriyah
  City Club
  -
  Vòng 30
 • 28/04 21:00
  Al Arabi(UAE)
  Al-Thaid
  -
  Vòng 30
 • 02/05 21:00
  Al Oruba (UAE)
  Al-Dhafra
  -
  Vòng 31
 • 02/05 21:00
  Al-Rams
  Masfut
  -
  Vòng 31
 • 02/05 21:00
  Dibba Al-Fujairah
  Masafi
  -
  Vòng 31
 • 02/05 21:05
  Gulf United FC
  Gulf Heroes FC
  -
  Vòng 31
 • 03/05 21:00
  Al-Thaid
  Dubba Al-Husun
  -
  Vòng 31
 • 03/05 21:00
  Al Taawon
  Al-Jazira Al-Hamra
  -
  Vòng 31
 • 03/05 21:05
  Dubai United
  Al-Hamriyah
  -
  Vòng 31
 • 03/05 21:05
  City Club
  Al Arabi(UAE)
  -
  Vòng 31
 • 11/05 21:05
  Ahli Al-Fujirah
  Al-Rams
  -
  Vòng 32
 • 11/05 21:05
  Al-Jazira Al-Hamra
  Al Oruba (UAE)
  -
  Vòng 32
 • 11/05 21:05
  Masafi
  Al-Thaid
  -
  Vòng 32
 • 11/05 21:05
  Al-Dhafra
  Gulf United FC
  -
  Vòng 32
 • 11/05 21:05
  Al-Hamriyah
  Al Taawon
  -
  Vòng 32
 • 11/05 21:05
  Dubba Al-Husun
  City Club
  -
  Vòng 32
 • 11/05 21:05
  Masfut
  Dibba Al-Fujairah
  -
  Vòng 32
 • 11/05 21:05
  Al Arabi(UAE)
  Dubai United
  -
  Vòng 32
 • 19/05 21:05
  Al Oruba (UAE)
  Al-Hamriyah
  -
  Vòng 33
 • 19/05 21:05
  Al Taawon
  Al Arabi(UAE)
  -
  Vòng 33
 • 19/05 21:05
  City Club
  Masafi
  -
  Vòng 33
 • 19/05 21:05
  Gulf United FC
  Al-Jazira Al-Hamra
  -
  Vòng 33
 • 19/05 21:05
  Dibba Al-Fujairah
  Ahli Al-Fujirah
  -
  Vòng 33
 • 19/05 21:05
  Al-Thaid
  Masfut
  -
  Vòng 33
 • 19/05 21:05
  Gulf Heroes FC
  Al-Dhafra
  -
  Vòng 33
 • 19/05 21:05
  Dubai United
  Dubba Al-Husun
  -
  Vòng 33
 • 24/05 21:10
  Masfut
  City Club
  -
  Vòng 34
 • 24/05 21:10
  Al-Rams
  Dibba Al-Fujairah
  -
  Vòng 34
 • 24/05 21:10
  Al Arabi(UAE)
  Al Oruba (UAE)
  -
  Vòng 34
 • 24/05 21:10
  Al-Hamriyah
  Gulf United FC
  -
  Vòng 34
 • 24/05 21:10
  Masafi
  Dubai United
  -
  Vòng 34
 • 24/05 21:10
  Al-Jazira Al-Hamra
  Gulf Heroes FC
  -
  Vòng 34
 • 24/05 21:10
  Dubba Al-Husun
  Al Taawon
  -
  Vòng 34
 • 24/05 21:10
  Ahli Al-Fujirah
  Al-Thaid
  -
  Vòng 34
Tên giải đấu Hạng nhất UAE
Tên khác
Tên Tiếng Anh UAE Division 1 Group A
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 23
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
Cập nhật: