Lịch thi đấu Hạng nhất Nam Phi vòng 20 mùa giải 2023/2024

LỊCH THI ĐẤU Hạng nhất Nam Phi mùa giải 2023-2024 - vòng 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 • 01/03 20:30
  Milford
  Hungry Lions
  -
  Vòng 20
 • 02/03 00:30
  Maritzburg United
  NB La Masia
  -
  Vòng 20
 • 02/03 20:30
  Venda
  Orbit College
  -
  Vòng 20
 • 02/03 20:30
  JDR Stars
  Upington City
  -
  Vòng 20
 • 02/03 20:30
  Casric Stars
  Black Leopards
  -
  Vòng 20
 • 02/03 20:30
  Pretoria Callies
  Marumo Gallants FC
  -
  Vòng 20
 • 03/03 20:30
  Platinum City
  Pretoria Univ
  -
  Vòng 20
 • 03/03 20:30
  Magesi
  Baroka FC
  -
  Vòng 20
 • 09/03 20:30
  Black Leopards
  Magesi
  -
  Vòng 21
 • 09/03 20:30
  JDR Stars
  Milford
  -
  Vòng 21
 • 09/03 20:30
  Platinum City
  Pretoria Callies
  -
  Vòng 21
 • 09/03 20:30
  Casric Stars
  NB La Masia
  -
  Vòng 21
 • 09/03 20:30
  Orbit College
  Maritzburg United
  -
  Vòng 21
 • 09/03 20:30
  Upington City
  Marumo Gallants FC
  -
  Vòng 21
 • 10/03 20:30
  Baroka FC
  Venda
  -
  Vòng 21
 • 10/03 20:30
  Pretoria Univ
  Hungry Lions
  -
  Vòng 21
 • 02/04 20:00
  Marumo Gallants FC
  Casric Stars
  -
  Vòng 22
 • 02/04 20:00
  Pretoria Callies
  Magesi
  -
  Vòng 22
 • 02/04 20:00
  Venda
  Black Leopards
  -
  Vòng 22
 • 02/04 20:00
  NB La Masia
  Platinum City
  -
  Vòng 22
 • 02/04 20:00
  Pretoria Univ
  Milford
  -
  Vòng 22
 • 03/04 20:00
  Hungry Lions
  JDR Stars
  -
  Vòng 22
 • 03/04 20:00
  Baroka FC
  Orbit College
  -
  Vòng 22
 • 04/04 00:30
  Maritzburg United
  Upington City
  -
  Vòng 22
 • 06/04 20:00
  Platinum City
  Venda
  -
  Vòng 23
 • 06/04 20:00
  Casric Stars
  Pretoria Univ
  -
  Vòng 23
 • 06/04 20:00
  Magesi
  Orbit College
  -
  Vòng 23
 • 06/04 20:00
  Milford
  Upington City
  -
  Vòng 23
 • 06/04 20:00
  Hungry Lions
  NB La Masia
  -
  Vòng 23
 • 06/04 20:00
  Marumo Gallants FC
  JDR Stars
  -
  Vòng 23
 • 07/04 20:00
  Pretoria Callies
  Maritzburg United
  -
  Vòng 23
 • 07/04 20:00
  Black Leopards
  Baroka FC
  -
  Vòng 23
 • 16/04 20:00
  Magesi
  Hungry Lions
  -
  Vòng 24
 • 16/04 20:00
  NB La Masia
  Baroka FC
  -
  Vòng 24
 • 16/04 20:00
  JDR Stars
  Black Leopards
  -
  Vòng 24
 • 16/04 20:00
  Milford
  Marumo Gallants FC
  -
  Vòng 24
 • 17/04 00:30
  Maritzburg United
  Pretoria Univ
  -
  Vòng 24
 • 17/04 20:00
  Orbit College
  Pretoria Callies
  -
  Vòng 24
 • 17/04 20:00
  Venda
  Casric Stars
  -
  Vòng 24
 • 17/04 20:00
  Upington City
  Platinum City
  -
  Vòng 24
 • 19/04 20:00
  Pretoria Univ
  Magesi
  -
  Vòng 25
 • 20/04 00:30
  Maritzburg United
  Marumo Gallants FC
  -
  Vòng 25
 • 20/04 20:00
  JDR Stars
  Venda
  -
  Vòng 25
 • 20/04 20:00
  Upington City
  Black Leopards
  -
  Vòng 25
 • 20/04 20:00
  Baroka FC
  Casric Stars
  -
  Vòng 25
 • 20/04 20:00
  Platinum City
  Milford
  -
  Vòng 25
 • 21/04 20:00
  Pretoria Callies
  Hungry Lions
  -
  Vòng 25
 • 21/04 20:00
  Orbit College
  NB La Masia
  -
  Vòng 25
 • 26/04 20:00
  Black Leopards
  Orbit College
  -
  Vòng 26
 • 27/04 20:00
  Magesi
  Maritzburg United
  -
  Vòng 26
 • 27/04 20:00
  Pretoria Callies
  Upington City
  -
  Vòng 26
 • 27/04 20:00
  Milford
  NB La Masia
  -
  Vòng 26
 • 27/04 20:00
  Venda
  Pretoria Univ
  -
  Vòng 26
 • 27/04 20:00
  Hungry Lions
  Baroka FC
  -
  Vòng 26
 • 28/04 20:00
  Casric Stars
  JDR Stars
  -
  Vòng 26
 • 28/04 20:00
  Marumo Gallants FC
  Platinum City
  -
  Vòng 26
 • 30/04 20:00
  Orbit College
  Hungry Lions
  -
  Vòng 27
 • 30/04 20:00
  Venda
  Maritzburg United
  -
  Vòng 27
 • 30/04 20:00
  Upington City
  Baroka FC
  -
  Vòng 27
 • 01/05 20:00
  Milford
  Casric Stars
  -
  Vòng 27
 • 01/05 20:00
  Platinum City
  Magesi
  -
  Vòng 27
 • 01/05 20:00
  Marumo Gallants FC
  Black Leopards
  -
  Vòng 27
 • 01/05 20:00
  NB La Masia
  Pretoria Callies
  -
  Vòng 27
 • 01/05 20:00
  Pretoria Univ
  JDR Stars
  -
  Vòng 27
 • 05/05 20:00
  Maritzburg United
  Hungry Lions
  -
  Vòng 28
 • 05/05 20:00
  Upington City
  NB La Masia
  -
  Vòng 28
 • 05/05 20:00
  Baroka FC
  Marumo Gallants FC
  -
  Vòng 28
 • 05/05 20:00
  Casric Stars
  Platinum City
  -
  Vòng 28
 • 05/05 20:00
  Magesi
  Milford
  -
  Vòng 28
 • 05/05 20:00
  Pretoria Callies
  Venda
  -
  Vòng 28
 • 05/05 20:00
  Black Leopards
  Pretoria Univ
  -
  Vòng 28
 • 05/05 20:00
  JDR Stars
  Orbit College
  -
  Vòng 28
 • 12/05 20:00
  Casric Stars
  Magesi
  -
  Vòng 29
 • 12/05 20:00
  Maritzburg United
  Platinum City
  -
  Vòng 29
 • 12/05 20:00
  Orbit College
  Upington City
  -
  Vòng 29
 • 12/05 20:00
  Venda
  Milford
  -
  Vòng 29
 • 12/05 20:00
  Baroka FC
  JDR Stars
  -
  Vòng 29
 • 12/05 20:00
  Hungry Lions
  Black Leopards
  -
  Vòng 29
 • 12/05 20:00
  NB La Masia
  Marumo Gallants FC
  -
  Vòng 29
 • 12/05 20:00
  Pretoria Callies
  Pretoria Univ
  -
  Vòng 29
 • 19/05 20:00
  Upington City
  Casric Stars
  -
  Vòng 30
 • 19/05 20:00
  JDR Stars
  Maritzburg United
  -
  Vòng 30
 • 19/05 20:00
  Marumo Gallants FC
  Orbit College
  -
  Vòng 30
 • 19/05 20:00
  Platinum City
  Hungry Lions
  -
  Vòng 30
 • 19/05 20:00
  Black Leopards
  NB La Masia
  -
  Vòng 30
 • 19/05 20:00
  Magesi
  Venda
  -
  Vòng 30
 • 19/05 20:00
  Milford
  Pretoria Callies
  -
  Vòng 30
 • 19/05 20:00
  Pretoria Univ
  Baroka FC
  -
  Vòng 30
Tên giải đấu Hạng nhất Nam Phi
Tên khác
Tên Tiếng Anh South Africa First League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 20
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
Cập nhật: