Lịch thi đấu Hạng nhất Ả Rập Xê-út vòng 23 mùa giải 2023/2024

LỊCH THI ĐẤU Hạng nhất Ả Rập Xê-út mùa giải 2023-2024 - vòng 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 • 03/03 20:00
  Al-Faisaly Harmah
  Al Bukayriyah
  -
  Vòng 24
 • 03/03 20:00
  Al-Jabalain
  Al-Qadasiya
  -
  Vòng 24
 • 03/03 22:20
  Al-Adalh
  Al Safa(KSA)
  -
  Vòng 24
 • 04/03 20:10
  Al-Orubah
  Al Qaisoma
  -
  Vòng 24
 • 04/03 20:10
  Al-Ameade
  Al Kholood
  -
  Vòng 24
 • 04/03 22:20
  Al Taraji
  Hajer
  -
  Vòng 24
 • 05/03 19:50
  Al-Baten
  AL-Rbeea Jeddah
  -
  Vòng 24
 • 05/03 20:15
  Al-Jndal
  Ohod Medina
  -
  Vòng 24
 • 05/03 22:45
  Al-Arabi(KSA)
  Al Najma(KSA)
  -
  Vòng 24
 • 09/03 20:10
  Al-Jabalain
  Al-Adalh
  -
  Vòng 25
 • 09/03 20:10
  Al-Ameade
  Al Taraji
  -
  Vòng 25
 • 09/03 22:25
  Al-Qadasiya
  Al Kholood
  -
  Vòng 25
 • 10/03 20:00
  Al Qaisoma
  Al Bukayriyah
  -
  Vòng 25
 • 10/03 20:00
  Al-Faisaly Harmah
  Al-Baten
  -
  Vòng 25
 • 10/03 20:15
  Al-Orubah
  Al Safa(KSA)
  -
  Vòng 25
 • 12/03 01:45
  Al Najma(KSA)
  Hajer
  -
  Vòng 25
 • 12/03 02:00
  AL-Rbeea Jeddah
  Ohod Medina
  -
  Vòng 25
 • 12/03 02:00
  Al-Jndal
  Al-Arabi(KSA)
  -
  Vòng 25
 • 16/03 01:30
  Al-Qadasiya
  Al-Orubah
  -
  Vòng 26
 • 16/03 01:45
  Al Bukayriyah
  Al-Baten
  -
  Vòng 26
 • 16/03 01:45
  Al Kholood
  Al Qaisoma
  -
  Vòng 26
 • 17/03 01:30
  Hajer
  Al-Jndal
  -
  Vòng 26
 • 17/03 01:30
  Al Safa(KSA)
  Al-Faisaly Harmah
  -
  Vòng 26
 • 17/03 02:00
  Ohod Medina
  Al-Ameade
  -
  Vòng 26
 • 18/03 01:30
  Al-Adalh
  Al-Arabi(KSA)
  -
  Vòng 26
 • 18/03 01:30
  Al Taraji
  Al-Jabalain
  -
  Vòng 26
 • 18/03 02:00
  AL-Rbeea Jeddah
  Al Najma(KSA)
  -
  Vòng 26
 • 28/03 01:45
  Al Najma(KSA)
  Al Bukayriyah
  -
  Vòng 27
 • 28/03 01:45
  Al-Faisaly Harmah
  Al Kholood
  -
  Vòng 27
 • 28/03 01:45
  Al Qaisoma
  Al Safa(KSA)
  -
  Vòng 27
 • 29/03 01:45
  Al-Baten
  Hajer
  -
  Vòng 27
 • 29/03 02:00
  Al-Orubah
  AL-Rbeea Jeddah
  -
  Vòng 27
 • 29/03 02:00
  Al-Ameade
  Al-Jndal
  -
  Vòng 27
 • 30/03 01:30
  Al-Adalh
  Al Taraji
  -
  Vòng 27
 • 30/03 02:00
  Al-Arabi(KSA)
  Al-Qadasiya
  -
  Vòng 27
 • 30/03 02:00
  Al-Jabalain
  Ohod Medina
  -
  Vòng 27
 • 15/04 22:40
  Hajer
  Al Bukayriyah
  -
  Vòng 28
 • 15/04 23:05
  Al-Arabi(KSA)
  Al-Ameade
  -
  Vòng 28
 • 16/04 00:45
  Al Safa(KSA)
  Al Taraji
  -
  Vòng 28
 • 16/04 23:05
  Al Kholood
  Ohod Medina
  -
  Vòng 28
 • 16/04 23:05
  Al-Baten
  Al-Adalh
  -
  Vòng 28
 • 17/04 00:45
  AL-Rbeea Jeddah
  Al-Qadasiya
  -
  Vòng 28
 • 17/04 23:05
  Al Najma(KSA)
  Al-Orubah
  -
  Vòng 28
 • 17/04 23:25
  Al-Jndal
  Al-Jabalain
  -
  Vòng 28
 • 18/04 00:45
  Al Qaisoma
  Al-Faisaly Harmah
  -
  Vòng 28
 • 22/04 23:10
  Al-Ameade
  Hajer
  -
  Vòng 29
 • 22/04 23:25
  Ohod Medina
  Al Safa(KSA)
  -
  Vòng 29
 • 23/04 00:45
  Al Taraji
  Al-Baten
  -
  Vòng 29
 • 23/04 22:50
  Al-Adalh
  Al-Jndal
  -
  Vòng 29
 • 23/04 23:30
  Al-Orubah
  Al Kholood
  -
  Vòng 29
 • 24/04 00:45
  Al-Faisaly Harmah
  Al-Arabi(KSA)
  -
  Vòng 29
 • 24/04 23:15
  Al Bukayriyah
  Al-Qadasiya
  -
  Vòng 29
 • 24/04 23:15
  Al-Jabalain
  Al Najma(KSA)
  -
  Vòng 29
 • 25/04 00:45
  AL-Rbeea Jeddah
  Al Qaisoma
  -
  Vòng 29
 • 29/04 23:10
  Al-Faisaly Harmah
  Al-Ameade
  -
  Vòng 30
 • 29/04 23:10
  Al-Arabi(KSA)
  Ohod Medina
  -
  Vòng 30
 • 30/04 00:50
  Hajer
  Al-Adalh
  -
  Vòng 30
 • 30/04 22:55
  Al-Qadasiya
  Al Qaisoma
  -
  Vòng 30
 • 30/04 23:15
  Al Kholood
  Al Taraji
  -
  Vòng 30
 • 01/05 00:50
  Al Bukayriyah
  Al-Jabalain
  -
  Vòng 30
 • 01/05 22:50
  Al Safa(KSA)
  AL-Rbeea Jeddah
  -
  Vòng 30
 • 01/05 23:10
  Al-Baten
  Al Najma(KSA)
  -
  Vòng 30
 • 02/05 00:50
  Al-Jndal
  Al-Orubah
  -
  Vòng 30
 • 06/05 22:55
  Al-Adalh
  Al Bukayriyah
  -
  Vòng 31
 • 06/05 23:30
  Al-Jabalain
  Al-Ameade
  -
  Vòng 31
 • 07/05 00:50
  Ohod Medina
  Al-Qadasiya
  -
  Vòng 31
 • 07/05 22:55
  Hajer
  Al Kholood
  -
  Vòng 31
 • 07/05 23:20
  Al Najma(KSA)
  Al Safa(KSA)
  -
  Vòng 31
 • 08/05 00:50
  AL-Rbeea Jeddah
  Al-Faisaly Harmah
  -
  Vòng 31
 • 08/05 22:55
  Al Taraji
  Al-Jndal
  -
  Vòng 31
 • 08/05 23:40
  Al-Orubah
  Al-Arabi(KSA)
  -
  Vòng 31
 • 09/05 00:50
  Al Qaisoma
  Al-Baten
  -
  Vòng 31
 • 13/05 22:55
  Al-Qadasiya
  Al Najma(KSA)
  -
  Vòng 32
 • 13/05 23:15
  Al-Faisaly Harmah
  Hajer
  -
  Vòng 32
 • 14/05 00:50
  Al Kholood
  AL-Rbeea Jeddah
  -
  Vòng 32
 • 14/05 23:20
  Al Bukayriyah
  Al-Orubah
  -
  Vòng 32
 • 14/05 23:20
  Al-Arabi(KSA)
  Al Taraji
  -
  Vòng 32
 • 15/05 00:50
  Al-Jndal
  Al-Baten
  -
  Vòng 32
 • 15/05 22:55
  Al Safa(KSA)
  Al-Jabalain
  -
  Vòng 32
 • 15/05 23:20
  Al Qaisoma
  Ohod Medina
  -
  Vòng 32
 • 16/05 00:50
  Al-Ameade
  Al-Adalh
  -
  Vòng 32
 • 22/05 01:00
  Al Bukayriyah
  Al-Jndal
  -
  Vòng 33
 • 22/05 01:00
  Al-Orubah
  Al-Jabalain
  -
  Vòng 33
 • 22/05 01:00
  Al Taraji
  Al Qaisoma
  -
  Vòng 33
 • 22/05 01:00
  AL-Rbeea Jeddah
  Al-Ameade
  -
  Vòng 33
 • 22/05 01:00
  Al-Baten
  Al-Arabi(KSA)
  -
  Vòng 33
 • 22/05 01:00
  Al Najma(KSA)
  Al-Faisaly Harmah
  -
  Vòng 33
 • 22/05 01:00
  Al Safa(KSA)
  Al Kholood
  -
  Vòng 33
 • 22/05 01:00
  Hajer
  Al-Qadasiya
  -
  Vòng 33
 • 22/05 01:00
  Al-Adalh
  Ohod Medina
  -
  Vòng 33
 • 29/05 01:00
  Al-Arabi(KSA)
  Al Bukayriyah
  -
  Vòng 34
 • 29/05 01:00
  Al-Jabalain
  Al-Baten
  -
  Vòng 34
 • 29/05 01:00
  Al Kholood
  Al-Adalh
  -
  Vòng 34
 • 29/05 01:00
  Al Qaisoma
  Hajer
  -
  Vòng 34
 • 29/05 01:00
  Al-Ameade
  Al Najma(KSA)
  -
  Vòng 34
 • 29/05 01:00
  Al-Faisaly Harmah
  Al-Orubah
  -
  Vòng 34
 • 29/05 01:00
  Al-Jndal
  AL-Rbeea Jeddah
  -
  Vòng 34
 • 29/05 01:00
  Al-Qadasiya
  Al Safa(KSA)
  -
  Vòng 34
 • 29/05 01:00
  Ohod Medina
  Al Taraji
  -
  Vòng 34
Tên giải đấu Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Tên khác
Tên Tiếng Anh Saudi Arabia Division 1
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 23
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
Cập nhật: