Kết quả Nữ Bnot Netanya vs Nữ Maccabi Kishronot Hadera, 16h00 ngày 15/10

Israel 2021-2022 » vòng 2

  • Nữ Bnot Netanya vs Nữ Maccabi Kishronot Hadera: Diễn biến chính