Kết quả Ironi Tiberias vs Rubi Shapira, 20h30 ngày 19/09

Israel 2021-2022 » vòng Bảng Bắc

  • Ironi Tiberias vs Rubi Shapira: Diễn biến chính