Bóng đá Áo, hệ thống giải đấu bóng đá Áo

Hệ thống danh sách giải đấu bóng đá Áo

Nước Áo (Bóng đá Áo) có bao nhiêu giải đấu bóng đá?

Để trả lời câu hỏi trên, mời bạn đọc thông tin về Giới thiệu bóng đá Áo chi tiết ở bên dưới. Kqbd.MOBI tổng hợp giải đấu hiện có 10 giải đấu chính có trong cơ sở dữ liệu bóng đá số của chúng tôi, được sắp xếp như bên dưới.

Tên giải đấu Hạng Thể thức
VĐQG Áo 1 VĐQG
Hạng 2 Áo 2 VĐQG
Áo - Giải vùng - Tây Salzburg VĐQG
Áo - Giải vùng - Tây Tyro VĐQG
Áo - Giải vùng - Tây Vorarlberg VĐQG
Hạng 4 Áo VĐQG
Áo - Giải vùng - Đông VĐQG
Áo - Giải vùng - Trung Tâm VĐQG
VĐQG Áo nữ 1 VĐQG
Cúp Quốc Gia Áo Đấu Cúp
Cập nhật: