Bảng xếp hạng Hạng 3 Áo hôm nay mùa giải 2023-2024

Hạng 3 Áo

Tên giải đấu Hạng 3 Áo
Tên khác
Tên Tiếng Anh Austrian 3.Liga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 24
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)