Bảng xếp hạng Cúp Conference hôm nay mùa giải 2008-2009

Cúp Conference

Tên giải đấu Cúp Conference
Tên khác
Tên Tiếng Anh England Setanta Shield (Conference League Cup)
Mùa giải hiện tại 2008-2009
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)