Kết quả BKMA 2 vs West Armenia, 19h00 ngày 15/09

Armenia 2022-2023 » vòng 9

 • BKMA 2 vs West Armenia: Diễn biến chính

 • 23'
   goal
  1-0
 • 27'
  1-1
  goal 
 • 29'
  1-2
  goal 
 • 78'
   goal
  2-2
 • 78'
  2-3
  goal 
 • 90'
  2-4
  goal