Lịch thi đấu Hạng nhất Ailen vòng 11 mùa giải 2024

LỊCH THI ĐẤU Hạng nhất Ailen mùa giải 2024 - vòng 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
 • 20/04 01:45
  Cobh Ramblers
  Finn Harps
  -
  Vòng 11
 • 20/04 01:45
  Kerry FC
  Athlone Town
  -
  Vòng 11
 • 20/04 01:45
  Longford Town
  Cork City
  -
  Vòng 11
 • 20/04 01:45
  Bray Wanderers
  Treaty United
  -
  Vòng 11
 • 20/04 01:45
  Wexford (Youth)
  UC Dublin
  -
  Vòng 11
 • 27/04 01:45
  Treaty United
  UC Dublin
  -
  Vòng 12
 • 27/04 01:45
  Bray Wanderers
  Kerry FC
  -
  Vòng 12
 • 27/04 01:45
  Cork City
  Finn Harps
  -
  Vòng 12
 • 27/04 01:45
  Athlone Town
  Cobh Ramblers
  -
  Vòng 12
 • 28/04 01:30
  Longford Town
  Wexford (Youth)
  -
  Vòng 12
 • 04/05 01:45
  Cobh Ramblers
  Bray Wanderers
  -
  Vòng 13
 • 04/05 01:45
  Kerry FC
  Cork City
  -
  Vòng 13
 • 04/05 01:45
  Wexford (Youth)
  Athlone Town
  -
  Vòng 13
 • 04/05 01:45
  Finn Harps
  Treaty United
  -
  Vòng 13
 • 04/05 01:45
  UC Dublin
  Longford Town
  -
  Vòng 13
 • 06/05 22:59
  Cork City
  Wexford (Youth)
  -
  Vòng 14
 • 06/05 22:59
  Treaty United
  Athlone Town
  -
  Vòng 14
 • 06/05 22:59
  Longford Town
  Kerry FC
  -
  Vòng 14
 • 06/05 22:59
  UC Dublin
  Cobh Ramblers
  -
  Vòng 14
 • 06/05 22:59
  Bray Wanderers
  Finn Harps
  -
  Vòng 14
 • 11/05 01:45
  Athlone Town
  Bray Wanderers
  -
  Vòng 15
 • 11/05 01:45
  Finn Harps
  Longford Town
  -
  Vòng 15
 • 11/05 01:45
  Treaty United
  Wexford (Youth)
  -
  Vòng 15
 • 11/05 01:45
  Cobh Ramblers
  Cork City
  -
  Vòng 15
 • 11/05 01:45
  Kerry FC
  UC Dublin
  -
  Vòng 15
 • 18/05 01:45
  Bray Wanderers
  Cork City
  -
  Vòng 16
 • 18/05 01:45
  UC Dublin
  Finn Harps
  -
  Vòng 16
 • 18/05 01:45
  Cobh Ramblers
  Treaty United
  -
  Vòng 16
 • 18/05 01:45
  Wexford (Youth)
  Kerry FC
  -
  Vòng 16
 • 19/05 01:30
  Longford Town
  Athlone Town
  -
  Vòng 16
 • 25/05 01:45
  Cork City
  Treaty United
  -
  Vòng 17
 • 25/05 01:45
  Wexford (Youth)
  Bray Wanderers
  -
  Vòng 17
 • 25/05 01:45
  Athlone Town
  UC Dublin
  -
  Vòng 17
 • 25/05 01:45
  Kerry FC
  Finn Harps
  -
  Vòng 17
 • 26/05 01:30
  Longford Town
  Cobh Ramblers
  -
  Vòng 17
 • 01/06 01:45
  Athlone Town
  Cork City
  -
  Vòng 18
 • 01/06 01:45
  Finn Harps
  Wexford (Youth)
  -
  Vòng 18
 • 01/06 01:45
  UC Dublin
  Bray Wanderers
  -
  Vòng 18
 • 01/06 01:45
  Cobh Ramblers
  Kerry FC
  -
  Vòng 18
 • 01/06 01:45
  Treaty United
  Longford Town
  -
  Vòng 18
 • 03/06 22:59
  Kerry FC
  Treaty United
  -
  Vòng 19
 • 03/06 22:59
  Cork City
  UC Dublin
  -
  Vòng 19
 • 03/06 22:59
  Wexford (Youth)
  Longford Town
  -
  Vòng 19
 • 03/06 22:59
  Bray Wanderers
  Cobh Ramblers
  -
  Vòng 19
 • 03/06 22:59
  Finn Harps
  Athlone Town
  -
  Vòng 19
 • 08/06 01:45
  Cobh Ramblers
  Finn Harps
  -
  Vòng 20
 • 08/06 01:45
  UC Dublin
  Kerry FC
  -
  Vòng 20
 • 08/06 01:45
  Athlone Town
  Wexford (Youth)
  -
  Vòng 20
 • 08/06 01:45
  Treaty United
  Bray Wanderers
  -
  Vòng 20
 • 09/06 01:30
  Cork City
  Longford Town
  -
  Vòng 20
 • 14/06 01:45
  Finn Harps
  UC Dublin
  -
  Vòng 21
 • 14/06 01:45
  Wexford (Youth)
  Treaty United
  -
  Vòng 21
 • 14/06 01:45
  Bray Wanderers
  Athlone Town
  -
  Vòng 21
 • 14/06 01:45
  Kerry FC
  Longford Town
  -
  Vòng 21
 • 14/06 01:45
  Cork City
  Cobh Ramblers
  -
  Vòng 21
 • 29/06 01:45
  Cobh Ramblers
  UC Dublin
  -
  Vòng 22
 • 29/06 01:45
  Kerry FC
  Wexford (Youth)
  -
  Vòng 22
 • 29/06 01:45
  Athlone Town
  Treaty United
  -
  Vòng 22
 • 29/06 01:45
  Cork City
  Bray Wanderers
  -
  Vòng 22
 • 29/06 01:45
  Longford Town
  Finn Harps
  -
  Vòng 22
 • 05/07 01:45
  Treaty United
  Cobh Ramblers
  -
  Vòng 23
 • 05/07 01:45
  Wexford (Youth)
  Cork City
  -
  Vòng 23
 • 05/07 01:45
  Bray Wanderers
  Longford Town
  -
  Vòng 23
 • 05/07 01:45
  Finn Harps
  Kerry FC
  -
  Vòng 23
 • 05/07 01:45
  UC Dublin
  Athlone Town
  -
  Vòng 23
 • 13/07 01:45
  Athlone Town
  Longford Town
  -
  Vòng 24
 • 13/07 01:45
  Kerry FC
  Bray Wanderers
  -
  Vòng 24
 • 13/07 01:45
  Wexford (Youth)
  Cobh Ramblers
  -
  Vòng 24
 • 13/07 01:45
  Finn Harps
  Cork City
  -
  Vòng 24
 • 13/07 01:45
  UC Dublin
  Treaty United
  -
  Vòng 24
 • 27/07 01:45
  Cobh Ramblers
  Athlone Town
  -
  Vòng 25
 • 27/07 01:45
  Treaty United
  Finn Harps
  -
  Vòng 25
 • 27/07 01:45
  Bray Wanderers
  Wexford (Youth)
  -
  Vòng 25
 • 27/07 01:45
  Cork City
  Kerry FC
  -
  Vòng 25
 • 28/07 01:30
  Longford Town
  UC Dublin
  -
  Vòng 25
 • 03/08 01:45
  UC Dublin
  Wexford (Youth)
  -
  Vòng 26
 • 03/08 01:45
  Athlone Town
  Kerry FC
  -
  Vòng 26
 • 03/08 01:45
  Finn Harps
  Bray Wanderers
  -
  Vòng 26
 • 03/08 01:45
  Cobh Ramblers
  Longford Town
  -
  Vòng 26
 • 03/08 01:45
  Treaty United
  Cork City
  -
  Vòng 26
 • 10/08 01:45
  Cork City
  Athlone Town
  -
  Vòng 27
 • 10/08 01:45
  Wexford (Youth)
  Finn Harps
  -
  Vòng 27
 • 10/08 01:45
  Bray Wanderers
  UC Dublin
  -
  Vòng 27
 • 10/08 01:45
  Kerry FC
  Cobh Ramblers
  -
  Vòng 27
 • 11/08 01:30
  Longford Town
  Treaty United
  -
  Vòng 27
 • 24/08 01:45
  UC Dublin
  Finn Harps
  -
  Vòng 28
 • 24/08 01:45
  Cobh Ramblers
  Cork City
  -
  Vòng 28
 • 24/08 01:45
  Athlone Town
  Bray Wanderers
  -
  Vòng 28
 • 24/08 01:45
  Treaty United
  Wexford (Youth)
  -
  Vòng 28
 • 25/08 01:30
  Longford Town
  Kerry FC
  -
  Vòng 28
 • 31/08 01:45
  Bray Wanderers
  Treaty United
  -
  Vòng 29
 • 31/08 01:45
  Finn Harps
  Cobh Ramblers
  -
  Vòng 29
 • 31/08 01:45
  Wexford (Youth)
  Athlone Town
  -
  Vòng 29
 • 31/08 01:45
  Cork City
  Longford Town
  -
  Vòng 29
 • 31/08 01:45
  Kerry FC
  UC Dublin
  -
  Vòng 29
 • 07/09 01:45
  UC Dublin
  Cork City
  -
  Vòng 30
 • 07/09 01:45
  Cobh Ramblers
  Wexford (Youth)
  -
  Vòng 30
 • 07/09 01:45
  Treaty United
  Kerry FC
  -
  Vòng 30
 • 07/09 01:45
  Athlone Town
  Finn Harps
  -
  Vòng 30
 • 08/09 01:30
  Longford Town
  Bray Wanderers
  -
  Vòng 30
Tên giải đấu Hạng nhất Ailen
Tên khác
Tên Tiếng Anh Ireland First Division
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 11
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
Cập nhật: