Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil vòng 38 mùa giải 2023

LỊCH THI ĐẤU Hạng 2 Brazil mùa giải 2023 - vòng 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Tên giải đấu Hạng 2 Brazil
Tên khác
Tên Tiếng Anh Brazil Serie B
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 38
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
Cập nhật: