Lịch thi đấu Ngoại hạng đảo Faroe vòng 6 mùa giải 2024

LỊCH THI ĐẤU Ngoại hạng đảo Faroe mùa giải 2024 - vòng 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 • 21/04 21:00
  07 Vestur Sorvagur
  Skala Itrottarfelag
  -
  Vòng 6
 • 21/04 21:00
  Vikingur Gotu
  B36 Torshavn
  -
  Vòng 6
 • 21/04 22:59
  IF Fuglafjordur
  NSI Runavik
  -
  Vòng 6
 • 28/04 21:00
  07 Vestur Sorvagur
  HB Torshavn
  -
  Vòng 7
 • 28/04 21:00
  EB Streymur
  KI Klaksvik
  -
  Vòng 7
 • 28/04 22:59
  Skala Itrottarfelag
  Toftir B68
  -
  Vòng 7
 • 30/04 00:00
  NSI Runavik
  Vikingur Gotu
  -
  Vòng 7
 • 30/04 00:00
  B36 Torshavn
  IF Fuglafjordur
  -
  Vòng 7
 • 04/05 21:00
  EB Streymur
  Vikingur Gotu
  -
  Vòng 8
 • 04/05 21:00
  KI Klaksvik
  07 Vestur Sorvagur
  -
  Vòng 8
 • 04/05 21:00
  Toftir B68
  NSI Runavik
  -
  Vòng 8
 • 05/05 21:00
  IF Fuglafjordur
  Skala Itrottarfelag
  -
  Vòng 8
 • 05/05 21:00
  HB Torshavn
  B36 Torshavn
  -
  Vòng 8
 • 12/05 21:00
  KI Klaksvik
  Vikingur Gotu
  -
  Vòng 9
 • 12/05 21:00
  Skala Itrottarfelag
  HB Torshavn
  -
  Vòng 9
 • 12/05 21:00
  NSI Runavik
  07 Vestur Sorvagur
  -
  Vòng 9
 • 12/05 21:00
  Toftir B68
  IF Fuglafjordur
  -
  Vòng 9
 • 13/05 21:00
  B36 Torshavn
  EB Streymur
  -
  Vòng 9
 • 20/05 21:00
  HB Torshavn
  B36 Torshavn
  -
  Vòng 10
 • 20/05 21:00
  Vikingur Gotu
  NSI Runavik
  -
  Vòng 10
 • 20/05 21:00
  07 Vestur Sorvagur
  EB Streymur
  -
  Vòng 10
 • 20/05 21:00
  IF Fuglafjordur
  Toftir B68
  -
  Vòng 10
 • 21/05 21:00
  Skala Itrottarfelag
  KI Klaksvik
  -
  Vòng 10
 • 25/05 21:00
  HB Torshavn
  IF Fuglafjordur
  -
  Vòng 11
 • 26/05 21:00
  KI Klaksvik
  Toftir B68
  -
  Vòng 11
 • 26/05 21:00
  Vikingur Gotu
  07 Vestur Sorvagur
  -
  Vòng 11
 • 26/05 21:00
  NSI Runavik
  B36 Torshavn
  -
  Vòng 11
 • 26/05 22:00
  EB Streymur
  Skala Itrottarfelag
  -
  Vòng 11
 • 01/06 21:00
  B36 Torshavn
  07 Vestur Sorvagur
  -
  Vòng 12
 • 01/06 21:00
  NSI Runavik
  HB Torshavn
  -
  Vòng 12
 • 01/06 21:00
  Toftir B68
  EB Streymur
  -
  Vòng 12
 • 01/06 21:00
  KI Klaksvik
  Vikingur Gotu
  -
  Vòng 12
 • 01/06 21:00
  Skala Itrottarfelag
  IF Fuglafjordur
  -
  Vòng 12
 • 14/06 21:00
  EB Streymur
  KI Klaksvik
  -
  Vòng 13
 • 15/06 21:00
  Skala Itrottarfelag
  Vikingur Gotu
  -
  Vòng 13
 • 16/06 21:00
  B36 Torshavn
  Toftir B68
  -
  Vòng 13
 • 16/06 21:00
  07 Vestur Sorvagur
  HB Torshavn
  -
  Vòng 13
 • 16/06 21:00
  IF Fuglafjordur
  NSI Runavik
  -
  Vòng 13
 • 23/06 21:00
  IF Fuglafjordur
  B36 Torshavn
  -
  Vòng 14
 • 23/06 21:00
  HB Torshavn
  KI Klaksvik
  -
  Vòng 14
 • 23/06 21:00
  NSI Runavik
  EB Streymur
  -
  Vòng 14
 • 23/06 21:00
  Vikingur Gotu
  Toftir B68
  -
  Vòng 14
 • 24/06 21:00
  Skala Itrottarfelag
  07 Vestur Sorvagur
  -
  Vòng 14
 • 28/06 21:00
  Toftir B68
  HB Torshavn
  -
  Vòng 15
 • 28/06 21:00
  Vikingur Gotu
  EB Streymur
  -
  Vòng 15
 • 29/06 21:00
  KI Klaksvik
  NSI Runavik
  -
  Vòng 15
 • 30/06 21:00
  B36 Torshavn
  Skala Itrottarfelag
  -
  Vòng 15
 • 30/06 21:00
  07 Vestur Sorvagur
  IF Fuglafjordur
  -
  Vòng 15
 • 04/07 01:00
  Skala Itrottarfelag
  Toftir B68
  -
  Vòng 16
 • 04/07 21:00
  Vikingur Gotu
  HB Torshavn
  -
  Vòng 16
 • 05/07 21:00
  NSI Runavik
  07 Vestur Sorvagur
  -
  Vòng 16
 • 05/07 21:00
  KI Klaksvik
  B36 Torshavn
  -
  Vòng 16
 • 06/07 21:00
  IF Fuglafjordur
  EB Streymur
  -
  Vòng 16
 • 02/08 21:00
  Toftir B68
  NSI Runavik
  -
  Vòng 17
 • 04/08 21:00
  HB Torshavn
  Skala Itrottarfelag
  -
  Vòng 17
 • 04/08 21:00
  07 Vestur Sorvagur
  KI Klaksvik
  -
  Vòng 17
 • 05/08 21:00
  EB Streymur
  B36 Torshavn
  -
  Vòng 17
 • 05/08 21:00
  IF Fuglafjordur
  Vikingur Gotu
  -
  Vòng 17
 • 09/08 21:00
  EB Streymur
  HB Torshavn
  -
  Vòng 18
 • 10/08 21:00
  NSI Runavik
  Skala Itrottarfelag
  -
  Vòng 18
 • 11/08 21:00
  Toftir B68
  07 Vestur Sorvagur
  -
  Vòng 18
 • 11/08 21:00
  KI Klaksvik
  IF Fuglafjordur
  -
  Vòng 18
 • 12/08 21:00
  B36 Torshavn
  Vikingur Gotu
  -
  Vòng 18
 • 16/08 21:00
  07 Vestur Sorvagur
  NSI Runavik
  -
  Vòng 19
 • 18/08 21:00
  IF Fuglafjordur
  B36 Torshavn
  -
  Vòng 19
 • 18/08 21:00
  Vikingur Gotu
  KI Klaksvik
  -
  Vòng 19
 • 18/08 21:00
  EB Streymur
  Skala Itrottarfelag
  -
  Vòng 19
 • 19/08 21:00
  HB Torshavn
  Toftir B68
  -
  Vòng 19
 • 23/08 21:00
  Skala Itrottarfelag
  IF Fuglafjordur
  -
  Vòng 20
 • 24/08 21:00
  07 Vestur Sorvagur
  Toftir B68
  -
  Vòng 20
 • 25/08 21:00
  B36 Torshavn
  Vikingur Gotu
  -
  Vòng 20
 • 25/08 21:00
  KI Klaksvik
  EB Streymur
  -
  Vòng 20
 • 26/08 21:00
  NSI Runavik
  HB Torshavn
  -
  Vòng 20
 • 30/08 21:00
  KI Klaksvik
  Skala Itrottarfelag
  -
  Vòng 21
 • 31/08 21:00
  IF Fuglafjordur
  HB Torshavn
  -
  Vòng 21
 • 31/08 21:00
  Vikingur Gotu
  NSI Runavik
  -
  Vòng 21
 • 31/08 21:00
  B36 Torshavn
  Toftir B68
  -
  Vòng 21
 • 01/09 21:00
  EB Streymur
  07 Vestur Sorvagur
  -
  Vòng 21
 • 13/09 21:00
  EB Streymur
  IF Fuglafjordur
  -
  Vòng 23
 • 14/09 21:00
  Skala Itrottarfelag
  07 Vestur Sorvagur
  -
  Vòng 23
 • 15/09 21:00
  B36 Torshavn
  NSI Runavik
  -
  Vòng 23
 • 15/09 21:00
  Toftir B68
  Vikingur Gotu
  -
  Vòng 23
 • 15/09 21:00
  KI Klaksvik
  HB Torshavn
  -
  Vòng 23
 • 19/09 21:00
  Vikingur Gotu
  EB Streymur
  -
  Vòng 22
 • 20/09 21:00
  07 Vestur Sorvagur
  B36 Torshavn
  -
  Vòng 22
 • 20/09 21:00
  Toftir B68
  KI Klaksvik
  -
  Vòng 22
 • 21/09 21:00
  HB Torshavn
  Skala Itrottarfelag
  -
  Vòng 22
 • 21/09 21:00
  NSI Runavik
  IF Fuglafjordur
  -
  Vòng 22
 • 27/09 21:00
  IF Fuglafjordur
  Toftir B68
  -
  Vòng 24
 • 28/09 21:00
  EB Streymur
  NSI Runavik
  -
  Vòng 24
 • 29/09 21:00
  B36 Torshavn
  HB Torshavn
  -
  Vòng 24
 • 29/09 21:00
  07 Vestur Sorvagur
  KI Klaksvik
  -
  Vòng 24
 • 30/09 21:00
  Skala Itrottarfelag
  Vikingur Gotu
  -
  Vòng 24
 • 04/10 21:00
  Toftir B68
  Skala Itrottarfelag
  -
  Vòng 25
 • 05/10 21:00
  HB Torshavn
  07 Vestur Sorvagur
  -
  Vòng 25
 • 05/10 21:00
  NSI Runavik
  KI Klaksvik
  -
  Vòng 25
 • 06/10 21:00
  EB Streymur
  B36 Torshavn
  -
  Vòng 25
 • 06/10 21:00
  Vikingur Gotu
  IF Fuglafjordur
  -
  Vòng 25
 • 20/10 21:00
  07 Vestur Sorvagur
  IF Fuglafjordur
  -
  Vòng 26
 • 20/10 21:00
  KI Klaksvik
  B36 Torshavn
  -
  Vòng 26
Tên giải đấu Ngoại hạng đảo Faroe
Tên khác
Tên Tiếng Anh Faroe Islands Formuladeildin
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 6
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
Cập nhật: