Kết quả Maldon & Tiptree vs Ware, 01h45 ngày 03/08

Giao hữu 2022 » vòng Tháng 8

 • Maldon & Tiptree vs Ware: Diễn biến chính

 • 1''
   goal
  1-0
 • 34''
   Trialistgoal
  2-0
 • 41''
   Trialistgoal
  3-0
 • 46''
   Trialistgoal
  4-0
 • 70''
  4-1
  goal 
 • 70''
  4-2
  goal Howe R.