Bảng xếp hạng Cúp Khu vực Romania hôm nay mùa giải 2022

Cúp Khu vực Romania

Tên giải đấu Cúp Khu vực Romania
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania Regional Cup
Mùa giải hiện tại 2022
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)