Bảng xếp hạng Hạng 2 Nữ Romania hôm nay mùa giải 2023

Hạng 2 Nữ Romania

Tên giải đấu Hạng 2 Nữ Romania
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania Liga 2 Women
Mùa giải hiện tại 2023
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)