Bảng xếp hạng Baiano Brazil hôm nay mùa giải 2023

Baiano Brazil

Tên giải đấu Baiano Brazil
Tên khác
Tên Tiếng Anh Brazil Campeonato Baiano 2
Mùa giải hiện tại 2023
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)