Bảng xếp hạng Hạng nhất Argentina hôm nay mùa giải 2023

BXH Hạng nhất Argentina mùa giải 2023

Group A Group B Promotion Playoffs Playoffs Round 2 Playoffs Semifinals Playoff Finals Final

Hạng nhất Argentina

Tên giải đấu Hạng nhất Argentina
Tên khác
Tên Tiếng Anh Argentine Division 2
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)