Bảng xếp hạng Siêu Cúp Đức hôm nay mùa giải 2023

Siêu Cúp Đức

Tên giải đấu Siêu Cúp Đức
Tên khác
Tên Tiếng Anh German Super Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)