Bảng xếp hạng Hạng 2 Ả Rập Xê-út hôm nay mùa giải 2023-2024

BXH Hạng 2 Ả Rập Xê-út mùa giải 2023-2024

Group A Group B 3rd Place Final

Hạng 2 Ả Rập Xê-út

Tên giải đấu Hạng 2 Ả Rập Xê-út
Tên khác
Tên Tiếng Anh Saudi Arabia Division 2
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)